2016
 
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
prof. dr hab. Tomasz Borecki
prof. dr hab. Bolesław Borkowski
prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski
prof. dr hab. Andrzej Graczyk
prof. dr hab. Jan Hybel
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
prof. dr hab Takácsné György Katalin
prof. dr hab. Bogdan Kościk
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
prof. dr hab. Karol Kukuła
prof. dr. hab. Bazyli Poskrobko
prof. dr hab. Andrzej Radecki
prof. dr hab. Bogusław Sawicki
prof. dr hab. Maria Alina Sikorska
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek
Prof. Dr. András Nábrádi
Cristina Lopez-Vilaplana
dr hab. Aliaksandr Charnavalau
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
dr hab. Mikołaj Jalinik
dr hab. Józef Kania
dr hab. Wiesława Kuźniar
dr hab. Ireneusz Rutkowski
dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
dr Agnieszka Brelik
dr Mirosław Drygas
dr Danuta Guzal-Dec
dr Magdalena Garlikowska
dr inż. Arkadiusz Gralak
dr inż. Małgorzata Lechwar
dr Halina Powęska
dr Agnieszka Siedlecka
dr Dorota Tomczyszyn
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725