PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE MECHANIZMY WSPARCIA ZAKUPU I EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Kasprzak
mgr Piotr Kasprzak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland; phone: +48 532 731 729
Robert Sterniński   

mgr Robert Sterniński, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland; phone: +48 532 731 729
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):96–107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przegląd obecnie stosowanych mechanizmów wsparcia zakupu samochodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych. Materiały i metody: W artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na przeglądzie literatury, przepisów prawa oraz raportów branżowych dotyczących opisywanego zagadnienia. Wyniki: Autorzy przeanalizowali rynek samochodów elektrycznych na świecie ze wskazaniem państw, w których znacząco zwiększył się udział tego typu pojazdów w liczbie samochodów ogółem. Ponadto zaprezentowane zostały aktualnie stosowane ulgi i inne preferencje na zakup samochodów elektrycznych w państwach europejskich oraz przedstawiono udogodnienia dla potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych planowane do wprowadzenia w Polsce. Wnioski: Istotnym dla nabywców kryterium przy decyzji o zakupie pojazdu pozostaje opłacalność ekonomiczna. Koszty nabycia i eksploatacji samochodu elektrycznego aktualnie przewyższają koszty konieczne do poniesienia w przypadku pojazdów spalinowych. Jednak organy UE oraz władze poszczególnych krajów europejskich prowadzą działania na rzecz zwiększenia popularności samochodów elektrycznych, oferując ulgi podatkowe i inne preferencje, których efekty są widoczne.
 
REFERENCJE (17)
1.
Baranowski M. (red.) (2015), Samochody elektryczne i hybrydowe. Wydawnictwo eco-driving.info, outlanderphev.mitsubishi.pl (data dostępu: 21.06.2017).
 
2.
Brzeziński B. (2008), Wprowadzenie do prawa podatkowego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń.
 
3.
Contestabile M., Offer G., North R. (2012), Electric Vehicles: A Synthesis of the Current Literature with a Focus on Economic and Environmental Viability - Technical Paper. LCA Works, Bedford, www.lcaworks.com, data dostępu: 21.06.2017.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 
5.
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 
6.
European Union (2014), A Study on R&D Tax Incentives – Final Report. Taxation Papers. Taxation and Customs Union. Working Paper n. 52 – 2014, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 
7.
Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) (2017), Brak akcyzy nie zachęci firmy do zakupu aut elektrycznych. Symulacja kosztów zakupu i użytkowania auta spalinowego i elektrycznego. https://efl.pl/pl/efl-brak-akc... (data dostępu: 27.07.2017).
 
8.
International Energy Agency (2017), Global EV Outlook 2017, www.iea.org (data dostępu: 21.06.2017).
 
9.
Jastrzębska G. (2007), Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
10.
Lambert F. (2017), Electric vehicle battery cost dropped 80% in 6 years down (…), www.electrek.co (data dostępu: 21.06.2017).
 
11.
Ministerstwo Energii (2016), Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, www.me.gov.pl (data dostępu: 21.06.2017).
 
12.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2011), Elektromobilność: pre – feasibility study. Warszawa.
 
13.
Nykiel W. (2003), Ulgi i zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, W: Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
14.
Raustad R. (2017), Electric Vehicle Life Cycle Cost Analysis, Final Research Project Report EVTC Project 6. Electric Vehicle Transportation Center, Florida, www.fsec.ucf.edu (data dostępu: 21.06.2017).
 
15.
Parlament Europejski (2017), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP).
 
16.
The News (2017), Electric cars still rare in Poland: report. http://thenews.pl/1/9/Artykul/... (data dostępu: 28.07.2017).
 
17.
Zespół Doradców Gospodarczych TOR (2017), Elektromobilność w Polsce: perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia, Komunikator PR, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725