ORIGINAL ARTICLE
ACTIVATION OF RESOURCES AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE AMONG EASTERN POLISH REGIONS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Dionizy Niezgoda   

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):49-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the activation of resources as a source of competitive advantage between regions of Eastern Poland in 2008 and 2010. Studies have been made on the basis of the CSO figures for the provinces, and thus are fully credible. For the purpose o f realizing the study the following research methods were used: qualitative and quantitative, horizontal and vertical analysis as well as the comparative method. The study shows that economic and social cohesion of the eastern Polish regions with other regions in Poland is weakening. This is limiting their growth and competitiveness. The competitiveness between the Polish and Eastern provinces is at a similar level. This is determined by the similarity regarding: 1) the amount of remuneration for work, 2) the structure of branch management, 3) gross value added per employee, 4) low demand for products and services. The indicated conditions in these regions justify cooperation between them to a larger extend than their competition. From the theory of the system and the conducted analysis it may be observed that the competitive advantage between regions should be determined with the help of the newly created value per worker. The hierarchy of provinces according to this criterion is as follows, starting from the highest value: 1) Warmian-Mazurian, 2) Podlaskie, 3) Holy Cross, 4) Subcarpathian, 5) Lublin. A key growth strategy in the surveyed provinces was based on increasing the value of capital (extensive factor) and decreasing employment in the situation of increased unemployment (intensive factor). In the face of low-wages conditions this strategy has proven to be ineffective.
 
REFERENCES (17)
1.
Barker J. A. (1998), Model Spółdzielni Mondragon. Nowa droga prowadząca w XXI. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 130.
 
2.
Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, GUS, sierpień 2000, s. 65-71 oraz 87-89.
 
3.
Fierla I., Kuciński K. (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa.
 
4.
Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji. Poltext, Warszawa.
 
5.
HBR Polska (2013), Sztuka prowadzenia zwycięskich negocjacji. Wydawca ICAN Spółka z o. o., Warszawa.
 
6.
Kanter R. M. (1977), Liderzy światowej klasy. Potęga partnerskiego współdziałania. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 107 i dalsze.
 
7.
Kokocińska K. (2010), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
8.
Kopaliński W. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 
9.
Kotler Ph (1994), Marketing. Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 
10.
Kuciński K. (2001), Istota konkurencyjności regionów. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa, s. 169.
 
11.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 
12.
Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 262.
 
13.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia. WN PWN, Warszawa.
 
14.
Strategor (1995), Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa. 15. Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie II, Difin, Warszawa.
 
15.
Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem Wydanie II, Difin, Warszawa.
 
16.
Toffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
17.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576, Rodz. II, art. 11.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top