ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI PRODUKTÓW MLECZARSKICH W UEREDZIE ADA'A BERGA, ETIOPIA
 
Więcej
Ukryj
1
School of Agricultural Economics and Extension, Ambo University, Ethiopia
 
2
Oromia Agricultural Research Institute, Bore Agricultural Research Center, Ethiopia
 
 
Data nadesłania: 08-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-11-2021
 
 
Data akceptacji: 10-12-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Gemechu Ordofa Jara   

School of Agricultural Economics and Extension, Ambo University, Ethiopia
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):445-464
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Produkcja mleczarska pełni kluczowe funkcje w bezpieczeństwie żywności i redukcji ubóstwa, jednakże hodowcy bydła mlecznego nie zawsze czerpią korzyści z produkcji. Celem pracy była analiza łańcucha wartości produktów mleczarskich w dystrykcie Ada'a Berga w Etiopii. Materiały i metody: Zastosowano badania pierwotne i wtórne. Używając wcześniej przetestowanych, ustrukturyzowanych kwestionariuszy, zebrano dane pierwotne od 123 producentów produktów mlecznych, 48 podmiotów i 30 konsumentów produktów mlecznych. Zastosowano analizę łańcucha wartości, praktyczną metodę służącą do oceny adekwatności polityki. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały brak ustrukturyzowanego łańcucha wartości w przemyśle mleczarskim, słabe wyniki i słabe powiązania między podmiotami łańcucha wartości w przemyśle mleczarskim. Wnioski: Należy wzmocnić dostawców czynników produkcji, rynek mleczarski i spółdzielnie mleczarskie, a także poprawić stan bydła mlecznego, wprowadzić chów kontraktowy i kontrolować nielicencjonowanych handlowców. Takie inicjatywy wzmocnią rozwój łańcucha wartości produktów mleczarskich i jego zrównoważony rozwój w tym ueredzie.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top