ORIGINAL ARTICLE
PUBLIC PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE IMPROVEMENT PROGRAM BY LOCAL GOVERNMENTS
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Jagiellonian University in Krakow
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):31-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents both the tasks and the orientation of local governments within districts aimed at improving the competence of the community. The study explores the local community perceptions of actions aimed at improving competence. In particular, the focus is on the analysis of the PR tool effectiveness in communicating information to the public by local governments. The discussion is based on literature review and results of own survey and informal interviews conducted in two selected districts of Lubuskie voivodship.
 
REFERENCES (23)
1.
Begg D. i inni (1997) Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 
2.
Dobek-Ostrowska B. (2004) Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2004.
 
3.
Giedrojć K., Public relations w administracji, Wyd. Profesjonalne ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 
4.
Goban-Klas T. (2009) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa.
 
5.
Izdebski H., Kulesza M. (2004) Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wyd. LIBER, Warszawa.
 
6.
Levy-Leboyer C. (1997) Kierowanie kompetencjami, bilanse doświadczeń zawodowych, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
7.
Kęsy M. (2011) Realizacja kampanii Public Relations dla organizacji. Praktyczne rady, Zielona Góra.
 
8.
Kopaliński W. (1994) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, PWN, Warszawa.
 
9.
Kwiatkowski S. M., Symela K. (2001) Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
10.
Oleksyn T. (1997) Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński. (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
11.
M. Rekowski (2009) Mikroekonomia, Wyd. AKADEMIA, Poznań.
 
12.
Sobol E. (red.) (1995) Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 
13.
Symela K. (1995) Standardy programowania treści kształcenia zawodowego [w:] M. Butkiewicz (red.). Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Wyd. IteE, Warszawa-Radom.
 
14.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 
15.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państw.
 
16.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
 
17.
Przygotowane na podstawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., http://www.pup.gorzow.pl/downl..., 15.09.2005.
 
18.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
19.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 
20.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
 
21.
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 
22.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top