Autor Magdalena Zwolińska-Ligaj
 
KOMUNIKATY O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKATY Z KONFERENCJI
 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt „BIOGOSPODARKA JAKO KONKURENCYJNY SEKTOR W ROZWOJU REGIONU”

Economic and Regional Studies 2014;7(4):113–120
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725