PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CENY TRANSFEROWE A AGRESYWNA OPTYMALIZACJA PODATKOWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marian Grzegorz Podstawka   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):242–253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są ceny transferowe i ich wykorzystanie dla optymalizacji obciążeń finansowych międzynarodowych firm (grup kapitałowych). Celem opracowania było zaprezentowanie problematyki cen transferowych w świetle obowiązującego prawa oraz wykorzystanie ich do celów podatkowych. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano literaturę oraz dane Banku Światowego i firmy Google. Zastosowano metody analizy opisowej, tabelarycznej i wnioskowania. Wyniki: Firma Google 91% swoich przychodów realizuje poza USA. Wnioski: Ceny transferowe są narzędziem służącym do optymalizowania obciążeń podatkowych międzynarodowych firm, które uzyskują z tego tytułu korzyści w postaci tak zwanej renty globalizacji, co sprawia, iż stają się one coraz silniejsze ekonomicznie i bardziej konkurencyjne pod względem technologicznym. Polskie prawo podatkowe dotyczące cen transferowych, począwszy od 2001 r., uległo zaostrzeniu, a kwestie cen transferowych są regulowane także przez Unię Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Davidman, M. (2006). Community Economics Multinational Operations: Transfer Pricing and Taxation. (On–line:http://www.solhaam.Org/article...).
 
2.
Hirshleifer, J. (1956). On the Economics of Transfer Pricing. The Journal of Bussines, 29(3), 172-184. https://doi.org/10.1086/294110.
 
3.
Regulacje Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w dniu 27 czerwca 2006 r. dotyczące kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw, stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCTUE. 2006/C176/01).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowana cen transferowych (Dz. U. nr 128, poz. 833).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599).
 
6.
Sojak, S., Bańkowski, D. (2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom wydawniczy ABC.
 
7.
Turaliński, K. (2014). Raje podatkowe i „spółki off shore” – jak legalnie nie płacić podatków. Warszawa: Wydawnictwo ARTEFAKT.EDU.PL.
 
8.
Ustawa o państwowym podatku dochodowym 26 lipca 1970 r. (Dz. U. R.P. z 1936 r. nr 2 poz. 6).
 
9.
Ustawa o podatku dochodowym z 15 lutego 1992 r. (Dz. U. nr 21, poz. 86).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725