ARTYKUŁ ORYGINALNY
Cyfrowe metody zarządzania czasem pracy w warunkach elastycznego rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
2
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
3
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina, Belarus
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Grzegorz Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 12-12-2022
Data ostatniej rewizji: 22-12-2022
Data akceptacji: 29-12-2022
Data publikacji online: 29-12-2022
Data publikacji: 29-12-2022
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):431–445
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q01
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Zarządzanie czasem pracy nabrało szczególnego znaczenia w połowie ubiegłego wieku. Obecnie stało się jednym z obszarów, na którym skupili się naukowcy zajmujący się zarządzaniem. Celem opracowania jest dokonanie przeglądu i oceny wybranych, nowych form organizacji pracy w gospodarce cyfrowej. Materiały i metody: Pracę przygotowano w oparciu o studia literaturowe obejmujące publikacje naukowe dotyczące problematyki zarządzania czasem pracy oraz form organizacji pracy w gospodarce cyfrowej. Zastosowano metodę opisową. Wyniki: Nowoczesne technologie informacyjne, komputeryzacja i cyfryzacja, korzystanie z urządzeń mobilnych i smartfonów, zaawansowane technologie geolokalizacji nadają współczesnym rodzajom i metodom zarządzania czasem pracy nowy wymiar. Proces rozwoju gospodarki cyfrowej jest katalizatorem transformacji rynku pracy na rzecz wzrostu udziału elastycznych systemów zatrudnienia, co wpływa na zmienność form wynagrodzeń, reżimów czasu pracy, prowadzi do różnorodności form umów o pracę i skrócenia czasu ich trwania. Wnioski: Technologia cyfrowa tworzy wirtualny rynek pracy, w ramach którego przeważa nieformalne zatrudnienie, stosuje się elastyczne formy zatrudnienia oparte na programach outsourcingu, zamówienia jednostkowe, stałe terminy realizacji zamówień z brakiem regulacji czasu pracy wykonawcy. W tych warunkach najważniejszą cechą decydującą o konkurencyjności pracownika jest jego elastyczność i wielofunkcyjność, zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków.
 
REFERENCJE (9)
1.
Charnavalau A. (2017), Początki analizy ilościowej w gospodarce instytucjonalnej: aspekt społeczny, RUSAINES.
 
2.
Clegg B. (2000), Błyskawiczne zarządzanie czasem. Kraków: IFC PRESS.
 
3.
Drucker P. F. (2002), Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o.
 
4.
Forsyth P. (2003), Efektywne zarządzanie czasem. Gliwice: HELION.
 
5.
Lecinski J. (2011), ZMOT – Winning the Zero Moment of Truth. Warszawa: MGG Conferences.
 
6.
Morawski M. (2000), Zarządzanie czasem, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (red.) K. Perechuda. Warszawa: Placet.
 
7.
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (2003), (red.) H. Bieniok. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
8.
Seiwert, L. J. (1998), Zarządzanie czasem. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
9.
Unterschutz J. (2017), Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej – w poszukiwaniu pracownika, XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725