ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DOKTRYNY RELIGIJNE A EKONOMIA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Włodzimierz Wójcicki   

dr hab. Włodzimierz Wójcicki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 05
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):16–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Praca przedstawia udział idei religijnych w kształtowaniu postaw etycznych w działalności gospodarczej. Jej celem jest wskazanie potrzeby umocowania zasad etycznych w ekonomii z wykorzystaniem różnych możliwości perswazji społecznej. Materiały i metody: Badania oparto o studia literaturowe, uwzględniające literaturę religijną, filozoficzną, historyczną. Posłużono się zwłaszcza metodą indukcji – od zasad do wniosków. Zwrócono uwagę na rozważania dotyczące samej metody jako takiej. Wyniki: Rozwój badań nad metodą wymagał uznania autonomicznej, względem wiary, roli rozumu. Ustalenia św. Tomasza z Akwinu (rozróżnienie aktu i możliwości, formy o materii, uznanie przyczynowego powiązania zdarzeń, negacja dualnej prawdy o tym samym zdarzeniu) oraz W. Ockhama (nie należy mnożyć bytów ponad potrzeby) pozostają aktualne do dziś. Wnioski: Idee religijne wspomagają działalność gospodarczą poprzez szerzenie etycznych norm postępowania. To zaś przywołuje pogląd J.M. Keynesa o doniosłej roli idei jako takich. Znaczenie Biblii wykracza daleko poza aspekty religijne.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bochenek M. (2016), Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
2.
Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Minałto M. (2015), Starożytne systemy prawne – kodeks Hammurabiego, prawo mojżeszowe, www.edulandia.pl/edukacja/,124... (data dostępu: 2017.02.07).
 
4.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 1990, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa.
 
5.
Rafałowicz P. (2013), Kodeks Hammurabiego a Stary Testament, https://Wolters_Kluwer (data dostępu: 2016.12.13).
 
6.
Ravasi G. (2017), Biblia we fragmentach. 200 bram do Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Jedność Kielce.
 
7.
https://pl.wikipedia.org.wiki/... 2017.07.04 (data dostępu: 2017.07.04).
 
8.
https://pl.wikipedia.org.wiki/... (data dostępu: 2017.07.05).
 
9.
https://pl.wikipedia.org.wiki/... (data dostępu: 2017.07.01).
 
10.
https://pl.wikipedia.org.wiki/... (data dostępu: 2017.06.19).
 
11.
https://pl.wikipedia.org.wiki/... (data dostępu: 2017.07.05).
 
12.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... (data dostępu: 2017.02.08).
 
13.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... (data dostępu: 2017.04.19).
 
14.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... 2017.02.07 (data dostępu: 2017.02.07).
 
15.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... 2017.02.08 (data dostępu: 2017.02.08).
 
16.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... (data dostępu: 2017.02.08).
 
17.
Zapytaj.onet.plCategory/002,019/2,14589533,ile_to_jest_szekla_talent_mina.html (data dostępu: 2017.04.15).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725