ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DYLEMAT: ILE PAŃSTWA A ILE RYNKU W TEORII INTERWENCJONIZMU JOHNA MAYNARDA KEYNESA
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):111–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Praca przedstawia genezę i uwarunkowania powstania teorii interwencjonizmu państwa w wolnorynkowy mechanizm gospodarki. Jej celem jest spojrzenie na klasyczną teorię z punktu widzenia współczesności. Materiały i metody: W naświetleniu istoty i znaczenia koncepcji interwencjonizmu posłużono się obok własnych, także opiniami innych ekonomistów. W pracy wskazano na ograniczony zakres informacji i brak prymatu oceny w kształtowaniu równowagi rynkowej oraz rolę globalnego popytu i pełnego zatrudnienia w kształtowaniu równowagi rynkowej. Wyniki: J.M. Keynes uzasadniał potrzebę aktywnej roli państwa w oddziaływaniu na gospodarkę i szybkość podejmowania decyzji interwencyjnych. Obok teorii zaproponowanej przez J.M. Keynesa zarysowano poglądy P. Krugmana, A. Marshalla i innych ekonomistów zaliczanych do grupy neokeynesistów. Wnioski: Porównanie nurtu liberalnego i interwencyjnego w ekonomii prowadzi do koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i współczesnych badań nad ekonomią sektora publicznego.
 
REFERENCJE (25)
1.
Banaszyk P. (2015), Jak odwrócić finansyzację. Dziennik Gazeta Prawna, 22 lipca.
 
2.
Brenner R. (2009), Nowy boom czy nowa bańka? W: J. Kutyła i in. (red.), Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
3.
Galbraith K.J. (2013), „Kapitał” na miarę XXI wieku? W: Nierówności, Nr 39, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
4.
Ha-Joon Ch. (2013), 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
5.
Ha-Joon Ch. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
6.
https://pl.wikipedia.org/wiki/..., dostęp z dnia 27.06.2015.
 
7.
https://pl.wikipedia.org/wiki/..., dostęp z dnia 26.08.2015.
 
8.
https://pl.wikiquote.org/wiki/... cytaty, dostęp z dnia 26.08.2015.
 
9.
Klunia W.L., Czernowałow A.W., Czernowałowa Ż.W. (2016), Istorija ekonomiczeskich uczenij (kurs lekcij), Minsk.
 
10.
Kowalik T. (2009), Kapitalizm kasyna W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
11.
Krajewski A. (2015), Złota tragedia. Dziennik Gazeta Prawna, 10-12 lipca.
 
12.
Krugman P. (2009), Wprowadzenie do Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza Johna Maynarda Keynesa W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
13.
Piketty T. (2013), Krótka historia nierówności, W: Nierówności, Nr 39, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
14.
Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
15.
Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
16.
Sachs J. (2009), Na gruzach światowych finansów, czyli projekt nowego Bretton Woods W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
17.
Sierakowski S. (2009), Historia kryzysu i kryzys historii, W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
18.
Skidelsky R. (2012), Keynes, powrót mistrza. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
19.
Stiglitz E.J. (2009), Głos ma opozycja, W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
20.
Toporowski J. (2015), (w rozmowie z Rafałem Wosiem) Zrozumieć rynek. Dla uprzywilejowanych grup zasobnych w kapitał to, co racjonalne dla gospodarki, często oznacza naruszenie ich interesów, Dziennik Gazeta Prawna, 10-12 lipca.
 
21.
Wesołowski S. (2016), Założenia społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, www.pte.pl/pliki/2/11/dr_St_We..., dostęp z dnia 14.01.2016.
 
22.
Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 
23.
Woś R. (2015), Keynes powraca. Tylko który? Dziennik Gazeta Prawna, 23-24 maja.
 
24.
Woś R. (2015a), Nowe idee, Dziennik Gazeta Prawna, 27 lutego – 1 marca.
 
25.
Zawiślak M. A. (2011), O kwantach, rynkach, ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725