ARTYKUŁ ORYGINALNY
EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Mariusz Pyra 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mariusz Pyra   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):115–125
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena efektywności funkcjonowania publicznych uczelni zawodowych z regionu województwa lubelskiego. Materiały i metody: Do opracowania materiału zastosowano nieparametryczną metodę DEA (ang. data envelopment analysis) w standardowym modelu CCR-O. Wyniki: W większości analizowanych modeli (seria E, N, O) odnotowano poprawę oceny efektywności badanych państwowych wyższych szkół zawodowych regionu lubelskiego w 2019 roku w stosunku do 2017 roku. Wnioski: Modele klasy E są bardzo podatne na zmiany, zarówno w obszarze nakładów, jak i efektów. Daje to możliwość istotnego wpływu na wzrost oceny efektywności działania badanych jednostek DMU (ang. Decision Making Unit). Modele serii N wykazują istotność kwestii agregacji i jakości danych źródłowych dla wyników oceny efektywności. Modele klasy O uzasadniają konieczność poszukiwania i porównywania zastosowania innych wariantów modelu DEA w badaniu efektywności publicznych uczelni zawodowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
przez iThenticate
 
REFERENCJE (22)
1.
Avkiran, K.N. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35(1), 57-80. https://doi.org/10.1016/S0038-....
 
2.
Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092. https://doi.org/10.1287/mnsc.3....
 
3.
Baran, J. (2012). Zastosowanie metody DEA do badania efektywności portów. Logistyka, 4, 21-30.
 
4.
Bonaccorsi, A. (2014). Knowledge, diversity and performance in European higher education. A Changing landscape, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978178....
 
5.
Celik, O., Ecer, A. (2009). Efficiency in accounting education: Evidence form Turkish universities. Critical Perspectives on Accounting, 20(5), 614-634. https://doi.org/10.1016/j.cpa.....
 
6.
Charnes, W. W., Cooper, A., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444. https://doi.org/10.1016/0377-2....
 
7.
Domagała, A. (2009). Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 
8.
Drucker, P.F. (2009). Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes.
 
9.
Dudycz, T. (2012). Wstęp. W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (s. 11). Wrocław: Prace Naukowe UE, 261.
 
10.
Grzesiak, S., Wyrozębska, A. (2014). Wykorzystanie metody DEA (analizy obwiedni danych) do oceny efektywności technicznej oddziałów szpitalnych. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(2), 253-272.
 
11.
Guzik, B. (2009a). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania operacyjne i decyzje, 1, 65.Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 
12.
Guzik, B. (2009b). Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit. Roczniki Ekonomiczne, 2, 75-92. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.
 
13.
Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 
14.
Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1992). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 
15.
Kozuń-Cieślak, G. (2013). Efektywność – rozważania nad istotą i typologią. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 4, 14-15. https://doi.org/10.33119/KKESS....
 
16.
Ray, S.C., Mukherjee, K. (1998). Quantity, quality, and efficiency for a partially super-additive cost function: Connecticut public schools revisited. Journal of Productivity Analysis, (10), 47-62. https://doi.org/10.1023/A:1018....
 
17.
Pietrzak, P., Brzezicki, Ł. (2017). Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej. Edukacja, 3(142), 83-93. https://doi.org/10.24131/3724.....
 
18.
Pietrzak, P., Gołaś, M. (2018). Efektywność i skuteczność kształcenia akademickiego na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 122, 17-28. https://doi.org/10.22630/EIOGZ....
 
19.
Ruggiero, J., Vitaliano, D.F. (1999). Assessing the efficiency of public schools using Data Envelopment Analysis and Frontier Regression. Contemporary Economic Policy, 17(3), 321-331. https://doi.org/10.1111/j.1465....
 
20.
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN, t.1.
 
21.
Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 
22.
Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce podejście nieparametryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725