ARTYKUŁ ORYGINALNY
EMPIRYCZNA OCENA ZMIAN STOPY WYMIANY WALUT I ICH EKONOMICZNYCH IMPLIKACJI W KRAJACH EKSPORTUJĄCYCH ROPĘ NAFTOWĄ
 
Więcej
Ukryj
1
College of Management, The University of Arizona, United States
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Abdullah AbdulRahman   

The University of Arizona, College of Management, The United States
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):111–126
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: W artykule przeprowadzono ocenę empiryczną implikacji zmian stopy wymiany walut w gospodarce Królestwa Arabii Saudyjskiej. Szczególnym celem artykułu jest identyfikacja i ocena potencjalnych sygnałów i symptomów makroekonomicznych zakłóceń w gospodarce i określenie makroekonomicznych zmiennych, które wpływają na stopę wymiany funta brytyjskiego na jednostkę waluty krajowej (1 GBP=SAR), a także dokonanie oceny w jakim stopniu system wymiany walut wpływa na rozmiary eksportu i importu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Materiały i metody: W pracy zastosowano statystyczne modele regresji liniowej i metody regresji wielorakiej przy wykorzystaniu danych liczbowych za okres 1975-2018. Wyniki: W badaniach ujawniono słabe i mało znaczące powiązania między stopą wymiany waluty krajowej na waluty zagraniczne a stopą bezrobocia, stopą inflacji, wielkością eksportu, wzrostem ekonomicznym oraz silne relacje stopy wymiany walut na rozmiary importu, inwestycje oraz zmiany w bilansie obrotów bieżących Królestwa Arabii Saudyjskiej. Wnioski: Badania rekomendują stosowanie systemu zmiennej stopy wymiany walut w Królestwie Arabii Saudyjskiej. W wyniku badań zaewidencjonowano powiązane ze stopą wymiany walut sygnały i symptomy, takie jak: wzrost stopy inflacji, spadek eksportu, wzrost importu oraz powiększenie deficytu obrotów bieżących, a także spowolnienie procesów inwestycyjnych. Autorzy rekomendują wprowadzenie w Królestwie Arabii Saudyjskiej zmiennej stopy wymiany waluty krajowej wobec walut zagranicznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Abdelaziz, M., Chortareas, G., Cipollini, A. (2008). Stock Prices, Exchange Rates, and Oil: Evidence from Middle East Oil-Exporting Countries. Topics in Middle Eastern and African Economies, 10, 1-27.
 
2.
Al-Hamidy, A., Banafe, A. (2017). Foreign Exchange Intervention in Saudi Arabia. BIS Paper, 73, 301-306.
 
3.
Aljazira Capital (n.d). Currency Wars and Its Impact on Saudi Arabia. http://www.aljaziracapital.com....
 
4.
Alkhareif, R.M., Albakr, A.B, Alsayaary, S.S. (2016). Exchange Rates Pass-Through in Saudi Arabia. Saudi Arabian Monetary Agency, Working paper, 16, 2.
 
5.
Anlas, T. (2012). The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on ISE 100 Index. Journal of Applied Economics and Business Research, 2 (1), 34-45.
 
6.
Gadanecz, B., Mehrotra, A. (2017). The Exchange Rate, Real Economy and Financial Markets. BIS paper 73, 14-23.
 
7.
Gomes, G. (2016). On the Impact of Dollar Movement on Oil Currencies. CEPII Working paper 11.
 
8.
Hassan, A. (2007). Exports and Economic Grow in Saudi Arabia: A VAR Model Analysis. Journal of Applied Science, 7, 3649-3658. https://doi.org/10.3923/jas.20....
 
9.
Hassanain, K. (2017). Stock Prices and Real Exchange Rate Movement in the Gulf Cooperation Council. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 92-96.
 
10.
Hussein, M., Mgammal, H. (2012). The Effects of Inflation, Interest and Exchange Rates on Stock Prices Comperative Study Among GCC Countries. International Journal of Finance and Accounting, 1(6), 179-189. https://doi.org/10.5923/j.ijfa....
 
11.
Karam, P.D. (2001). Exchange Rate Policies in Arab Countries, Assessment and Recommendations. Economic Policy Institute, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
 
12.
Khathlan, K.A. (2011). Inflation in the KSA. The Bound Test Analysis. African Journal of Business Management, 5(24), 10156-10162. https://doi.org/10.5897/AJBM11....
 
13.
Mahmood, H., Tawfik, T., Alkhateeh, Y. (2017). Testing Asymmetrical Effect of Exchange Rate in Saudi Service Sector Trade: A Non-Linear Auto-Regressive Distributive Lag Approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 73-77.
 
14.
Mirza, N., Naqvi, B., Rizvi, S.K.A. (2013). Dynamics of Exchange Rate Regime in Saudi Arabia. Actual Problems of Economics, 9(147), 430-437.
 
15.
Mozayani, A.H., Parvizi, S. (2016). Exchange Rate Misalignment in Oil Exporting Countries (OPEC): Focusing on Iran. Iran Economic Review, 20(2), 261-276.
 
16.
Nazer, Y. (2016). Causes of Inflation in Saudi Arabia. The Business and Management Review, 7(3), 147-154.
 
17.
Ossman, G. (2014). Effects of Unemployment Rate Fluctuation on Exchange Rates in the KSA, State of Qatar and United State of Emirates. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, 8(1), 35-58.
 
18.
Parsva, P., Tang, C.F. (2017). A note on the Interaction between Stock Prices and Exchange Rates in Middle East Economies. Economic Research, 30(1), 836-844. https://doi.org/10.1080/133167....
 
19.
Ramady, M.A. (2009). External and Internal Determinants of Inflation: A case Study of Saudi Arabia. Middle East Journal of Economics and Finance, 2(1-2), 25-38.
 
20.
Saudi Arabian Monetary Agency (2017). The Monetary Policy in the KSA.
 
21.
Westelius, N.J. (2013). External Linkages and Policy Constraints in Saudi Arabia. IMF Working Paper, 13/59. https://doi.org/10.5089/978147....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725