PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
IMPERATYWY RELIGIJNE JAKO KORELAT ROZWOJU POTENCJAŁU LUDZKIEGO I KAPITAŁU EKONOMICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA
Maria Karpiak 1  
,   Khrystyna Shparyk 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Department of regional economic, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Ukraine
2
Department of Political Science, Ukrainian Catholic University, Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Khrystyna Shparyk   

Department of Political Science, Ukrainian Catholic University, Sventsitskoho, 17, 79011, Lviv, Ukraine
Data nadesłania: 28-11-2021
Data ostatniej rewizji: 09-12-2021
Data akceptacji: 10-12-2021
Data publikacji online: 31-12-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):465–474
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule została zbadana rola religii w rozwoju gospodarczym. Mimo że nie ulega wątpliwości, że religia odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym, ponieważ zdrowa gospodarka wymaga, aby ludzie okazywali sobie wzajemnie szacunek, pewne pytania nadal pozostają bez odpowiedzi, na przykład: dlaczego w bogatszych krajach istnieje trend/tendencja do mniejszej religijności oraz czy rozwój gospodarczy (faktycznie) powoduje, że ludzie stają się mniej religijni w dzisiejszym świecie? Materiały i metody: Badanie wykorzystuje uniwersalne metody formalnej logicznej i naukowej abstrakcji, podstawy nauki o innowacji, nauki o inwestycjach i instytucjonalizmu, podejścia strukturalno- funkcjonalne i synergistyczne oraz źródła informacji Światowego Forum Ekonomicznego. Wyniki: Hipoteza autorów odnośnie wpływu religii i wartości religijnych na szybki rozwój gospodarczy została potwierdzona. Wnioski: Podsumowując, możemy stwierdzić, że istnieje silna negatywna zależność pomiędzy PKB na osobę a znaczeniem religii w danym kraju, tym niemniej w większości społeczeństw wartości religijne były główną siłą napędową rozwoju gospodarczego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Andersen, T.B., Bentzen, J., Dalgaard, C.J. (2016). Pre-reformation roots of the protestant ethic. The Economic Journal, 127(604). https://doi.org/10.1111/ecoj.1....
 
2.
Barro, R.B., McCleary, R.M. (2003). Religion and Economic Growth. https://doi.org/10.3386/w9682.
 
3.
Barro, R.B., McCleary, R.M. (2006). Religion and Economy. Journal of Economic Perspectives, 20(2), 49-72. https://doi.org/10.1257/jep.20....
 
4.
Dallas, K. (2016). Economic impact of religion: New report says it’s worth more than Google, Apple and Amazon combined. Downloaded from: https://www.deseret.com/2016/9....
 
5.
Davies, A. (2004). The role of religion in the economy. International Journal on World Peace, 6(1), 37-42.
 
6.
Golebiewski, D. (2014). Religion and Globalization: New Possibilities, Furthering Challenges. Downloaded from: https://www.e- -ir.info/2014/07/16/religion-an...
 
7.
Guseva, M. (2012). Spiritual and religious factors of formation of a new culture of society in the context of the development of the human potential of the nation. Downloaded from: http://li-maup.edu.lviv.ua ›content› sekcia_2.
 
8.
Heinemann, F., Schneider, F. (2011). Religion and the Shadow Economy. ZEW – Centre for European Economic Research Discussion, Paper No. 11-038. https://doi.org/10.2139/ssrn.1....
 
9.
Herrington, L. (2013). Globalization and Religion in Historical Perspective: A Paradoxical Relationship. Religions 4(1), 145-165.
 
10.
Iyer, S. (2010). Religion and economic development. In: Durlauf S.N., Blume L.E. (eds). Economic Growth. The New Palgrave Economics Collection. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978023....
 
11.
Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. The American Economic Review, 63(3), 247-258.
 
12.
Melnyk, M (2012). Formation of business environment of Ukraine in the conditions of institutional transformations. Lviv: IRD NAS of Ukraine.
 
13.
Mokiy, A. (2008). Spiritual and psychological factors of globalization: problem statement. Economic Sciences. Economic Theory and Economic History, 5(19), 1-10.
 
14.
Sugonyako, O. (2009). Return to yourself. Christian and the world, 1, 55, 1-14.
 
15.
Tsar, І. (2012). New evangelization in Ukraine. Lviv: Papuha.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725