PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
INSTYTUCJONALNO-SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA RYNKU USŁUG NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki (ORCID 0000-0002-0581-9600); Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel: +48 83 344-99-05
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):109–117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na obszarze województwa lubelskiego. Materiały i metody: Do realizacji badań wykorzystano ankietę bezpośrednią oraz metodę wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI. Wyniki: Przeprowadzone w 2007 i 2013 roku badania wskazują, że w otoczeniu instytucjonalnosystemowym doszło do pozytywnych zmian związanych z poprawą dostępności do kapitału i programów pomocowych UE, polityką rządu, polityką i promocją samorządów, działalnością organizacji wspierających rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Wnioski: Przedsiębiorcy oczekują większego zaangażowania państwa w działania inspirujące wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczególnie istotna wydaje się kwestia uproszczenia systemu podatkowego oraz obniżenia obowiązujących podatków.
 
REFERENCJE (13)
1.
Angowski M. (2005), Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 
2.
Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
3.
Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa.
 
4.
Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak M., Samul J., Sieradzka K., Skawińska E., Wojewoda I., Zalewski R. (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Jaworski L. (2015), Nowe prawo przedsiębiorców budzi nadzieje i …kontrowersje. Dziennik Gazeta Prawna, 27 czerwca 2017, nr 122.
 
6.
Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Mazur J., Sznajder A. (1998), Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 
9.
Safin K. (red.) (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Skowronek-Mielczarek A. (2013), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
11.
Sobczyk G. (red.) (1995), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 
12.
Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 
13.
Szafrański A. (2015), Nowe prawo działalności gospodarczej. Forum Prawnicze, 2015, http://www.forumprawnicze.eu/a... (data dostępu: 06.09.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725