ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAZDA KONNA JAKO FORMA REKREACJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Karol Sołek   

mgr Karol Sołek, University of Rzeszów, Department of Economics, Rejtana Av.16c, 35-959 Rzeszów, Poland; phone: +48 665-975-847
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była próba określenia zainteresowania rekreacją konną na terenie województwa podkarpackiego. Materiały i metody: Analizę przeprowadzono przy użyciu badania ankietowego, które zawierało 21 pytań zamkniętych i półotwartych, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 roku. Odpowiedzi uzyskano od 120 respondentów, co pozwoliło podzielić uzyskany materiał w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, iż osoby z wyższym wykształceniem korzystały z jazdy konnej co najmniej raz w tygodniu, określając jednocześnie swoje umiejętności jako dobre i bardzo dobre. Za korzystny należy uznać fakt, iż aktywność ta realizowana była głównie pod opieką instruktora, mimo deklarowanego stopnia wyszkolenia. Pozwalało to na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa, ale również utrzymanie miejsc pracy. Wnioski: Mimo ponoszonych znacznych kosztów związanych z uprawianiem jazdy konnej (co najmniej 500zł/miesiąc), zdecydowana większość respondentów nie posiadała własnego konia, deklarując jednocześnie chęć jego zakupu w przyszłości.
 
REFERENCJE (20)
1.
British Horse Industry Confederation. www.bhic.co.uk (dostęp: 15.01.2015).
 
2.
Cejvanovic F., Duric A., Vujic T. (2009), The competitiveness of tourism and rural tourism offer in Bosnia and Herzegovina through applicattion f the marketing approach. 113th EAAE Seminar, Belgrad, Serbia, 9–11 December.
 
3.
Chmiel K. (2008), Turystyka konna szansą promocji Ściany Wschodniej, W: M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 87–93.
 
4.
Chodkiewicz K., Drabek E. (2009), Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako elementy promocji Lasów Państwowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, nr 11 (4), s. 291–298.
 
5.
Grzybowski M. (2005), Szanse i perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, nr 3, s. 61–63.
 
6.
Harden R. (1996), A proposal for research into recreational horse riding in service reserves and wilderness areas. Niepublikowany raport NSW NPWS, Hurtsville.
 
7.
Hill T., Westbrook R. (1997), SWOT analysis: It’s time for a product recall. Long Range Planning, 30 (1), p. 46–52.
 
8.
Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A., (2006), Zachowanie się koni i jego wpływu na użytkowanie sportowe i rekreacyjne. Przegląd Hodowlany, nr 9, s. 11–17.
 
9.
Kurek A., Szmytke R. (2003), Turystyka aktywna i specjalistyczna, W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.). Turystyka i rekreacja oraz turystyka specjalistyczna. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 121–151.
 
10.
Młynarczyk K. (2002), Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
11.
Legienis H. (1997), Jeździectwo – rozwojowa forma rekreacji i turystyki kwalifikowanej. Rynek Turystyczny, s. 10-16.
 
12.
Lisowska J. (2006), Jazda konna jako atrakcyjna oferta turystyczna, W: A. Dąbrowski, A. Rowiński (red.), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki. AWF, Warszawa, s. 156–160.
 
13.
O’Brien P., Wren L. (2003), Horse Management Plan for the Alpine Area of Kosciuszko National Park. NSW National Parks and Wildlife Service, Jindabyne.
 
14.
Sammel A. (2010), Zwierzęta jako składnik produktu turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Acta Sci. Pol., Zootechnica, nr 9(4), s. 215–224.
 
15.
Wandachowicz P. (2010), Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, nr 24(1), s. 225–232.
 
16.
Wolińska K., Łuczyńska M., Jaworski Z. (2012), Analiza Zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe PTZ, nr 8 (1), s. 73–81.
 
17.
www.bdpn.pl, zakładka „Turystyka konna” (dostęp: 10.08.2014).
 
18.
beskidzielony.pl (dostęp: 11.08.2014).
 
19.
http://www.lasy.com.pl (dostęp: 15.08.2014).
 
20.
www.wsiodle.lodzkie.pl (dostęp: 03.09.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top