ARTYKUŁ ORYGINALNY
KORZYŚCI Z ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.
 
Więcej
Ukryj
1
Department Tourism and Recreation, University of Life Science, Poland
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Mazurek-Kusiak   

Department Tourism and Recreation, University of Life Science, Akademicka 15, 20-950, Lublin, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):90-97
 
JEL: Z30, Z31, Z32
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocenienie produktów turystycznych utworzonych w Perła – Browary Lubelskie S.A. Materiały i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki wywiadu bezpośredniego standaryzowanego. Wywiad został przeprowadzony wśród 311 turystów odwiedzających Browary Perła w 2017 roku. Badania uzupełniono metodą obserwacji, wywiadu bezpośredniego z menadżerem Apartamentów Perła i przewodnikiem po trasie podziemnej oraz studiami literatury. Wyniki: Produkty turystyczne w Perła – Browary Lubelskie S.A. są wysoko oceniane przez turystów. Wysoko oceniano działalność Kina Perła (80,26%) oraz funkcjonowanie podziemnej trasy turystycznej (48,55%). Turyści doceniają atmosferę panującą podczas zwiedzania (66,81%) oraz merytorykę przewodników (69,03%). Wnioski: Perła – Browary Lubelskie S.A. są przykładem przedsiębiorstwa, które godzą funkcje produkcyjne z turystyczno-kulturalnymi. Udostępniając do zwiedzania trasę podziemną oraz organizując bezpłatne kino plenerowe promuje swoje produkty i wzmacnia znajomość marki przez klientów.
 
REFERENCJE (19)
1.
Chmiel, A. (2009). Od wycieczek do zakładów przemysłowych do turystyki industrialnej. In: W. Kaprowski, F. Mindura, J. Sienkiewicz (eds.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (p. 151-165). Warszawa: Wydawnictwo Almamer.
 
2.
Denek, K. (1989). Turystyka i krajoznawstwo w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo PTTK “Kraj”.
 
3.
Handszuh, H. (2005). Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego. In: Z. Burzyński i M. Łabaj (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne (s. 29-39). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 
6.
Jalinik, M. (2008), Innowacje w rozwoju turystyki. Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka.
 
7.
Janowski, M. (2007). Dziedzictwo przemysłowe - istotny czynnik rozwoju dla walońskiej turystyki. In: T. Burzyński (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Śląska Organizacja Turystyczna (p. 59–65). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 
8.
Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach przemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6, 6-35.
 
9.
Kaganek, K. (2001). Turystyka przemysłowa jako potencjalny produkt turystyczny. In: Strategia, współpraca i finansowanie w województwie śląskim gmin pogórniczych, Materiały z konferencji Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Szczyrk: UM Szczyrk.
 
10.
Kołodziej, J. (2003). Znaczenie dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju regionalnego. Kalisz: Polskie Towarzystwo Historyczne.
 
11.
Kronenberg, M. (2007). Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, In: T. Burzyński (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki (p. 33-42). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 
12.
Kronenberg, M. (2009). Obiekty dziedzictwa przemysłowego na trasach zorganizowanych wycieczek po Zabrzu, In: T. Burzyński, M. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki (p. 87-98). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 
13.
Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
14.
Michalska, G. (1995). Fabryka słodu Vetterów, następnie fabryka papierosów M. Górskiego przy ul. Misjonarskiej 22. In: J. Czerepińska, G. Michalska, J. Studziński (ed.), Katalog architektury przemysłowej w Lublinie, t. I cz. I, Lublin, maszynopis opracowany na zlecenie Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
 
15.
Molenda, M. (2015). Regionalny przemysłowy produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Murphy, C., Boyle, E. (2016). Testing a conceptual model of cultural tourism development in the post-industrial city. A case study of Glasgow. Tourism and Hospitality, 6(2), 194-197.
 
17.
Osiecki, B. (2005). Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych. In: T. Burzyński, M. Łabaj. (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne (p. 310-321). Katowice: GWSH.
 
18.
Strzembiecki, S. (2004). Marketing w turystyce dziedzictwa przemysłowego. In: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji (p. 174-181). Katowice: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Urząd Miejski w Zabrzu.
 
19.
Studziński, J. (2018). Browar Vettera w Lublinie – dawny zespół klasztorny reformatów (ul. Bernardyńska 15). Retrieved from: http://teatrnn.pl/leksykon/art....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top