ARTYKUŁ ORYGINALNY
METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ I JEJ ZASTOSOWANIE W BADANIACH RANKINGOWYCH ROLNICTWA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Agriculture in Cracow / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Karol Kukuła   

prof. dr hab. Karol Kukuła, University of Agriculture in Cracow, Faculty of Agriculture and Economics, Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Danuta Bogocz   

dr Danuta Bogocz, University of Agriculture in Cracow, Faculty of Agriculture and Economics, Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):5-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę oceny stanu technicznego wyposażenia polskiego rolnictwa w ujęciu przestrzennym. Analizę przeprowadzono w układzie terytorialnym województw z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych metod porządkowania i klasyfikacji obiektów. Badania oparto na danych z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku oraz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W wyniku otrzymano ranking województw, a w dalszej kolejności podział na trzy grupy o wysokim, średnim oraz niskim poziomie technicznego wyposażenia rolnictwa.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bogocz D. (2012), Pomiędzy TAK a NIE czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa.
 
2.
Bogocz D. (1995), Przykłady zastosowań rozmytej funkcji wartościującej w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa.
 
3.
Borys T. (1978), Metody unormowania cech w statystycznych badaniach porównawczych , Przegląd Statystyczny, z.2.
 
4.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z.4.
 
5.
Kukuła K. (1994), O pewnej metodzie relatywizacji cech diagnostycznych z preferowaniem wartości ponadprzeciętnych, Przegląd Statystyczny, z. 2.
 
6.
Kukuła K. (1996), Problem wykorzystania nominant w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Seria: „Ekonomika”, nr 25, Kraków.
 
7.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 7.
 
9.
Ostasiewicz W. (1993), Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
 
10.
Rószniewicz M. (1998), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny stopnia akceptacji produktu, Wiadomości Statystyczne, z. 4.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top