ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MOŻLIWOŚCI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Zadrożniak   

dr inż. Bogumiła Zadrożniak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel.: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):114-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie możliwości uprawy zarejestrowanych w Polsce odmian konopi włóknistych na obszarach przyrodniczo cennych. Materiały i metody: Praca ma charakter przeglądowy, dokonuje charakterystyki obszarów przyrodniczo cennych. Przedstawiono także specyficzne właściwości biologiczne, wymagania uprawowe i agrotechniczne oraz wszechstronne kierunki użytkowania konopi włóknistych. Wyniki: W pracy wykazano duże znaczenie konopi włóknistych w zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych zgodnie z realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Wnioski: Konopie włókniste ze względu na specyficzne właściwości biologiczne, niskie wymagania uprawowe i agrotechniczne oraz brak konieczności stosowania pestycydów z powodzeniem mogą być uprawiane na obszarach cennych przyrodniczo.
 
REFERENCJE (24)
1.
Allin S. (2012), Building with hemp. Seed Press, Ireland.
 
2.
Andersen E., Baldock D., Bennett H. (2003), Developing a high nature value indicator. Report for the European Environment Agency, Copenhagen. eea.eionet.europa.eu (data dostępu: 17.02.2013).
 
3.
Bevan R., Woolley T. (2010), HempLime Construction: A Guide to Building with Hemp Lime Composites. BRE Press, Bracknell.
 
4.
Bocsa I., Karus M. (1997), Der Hanfanbau. C.F. Muller, Heidelberg.
 
5.
Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXI, s. 239-250.
 
6.
Dempsey J.M. (19750, Fiber crops. Hemp. University of Florida, Gainesville.
 
7.
Grabowska L., Heller K. (2009), Materiały szkoleniowe nt. „Uprawa lnu i konopi w ekologicznych gospodarstwach agroturystycznych”. Wyd. Sulin, Białystok.
 
8.
Grabowska L., Koziara W. (2001), Wpływ temperatury i opadów na plonowanie konopi włóknistych odm. Białobrzeskie. Natural Fibres Vol. XXXXV, Poznań.
 
9.
Hajduk S. (2011), Obszary prawnej ochrony przyrody a prace planistyczne w gminach województwa podlaskiego, W: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T. I, s. 32-50.
 
10.
Idole E., Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo – przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wyd. Polski Klub Przyrodników, Świebodzin.
 
11.
Jalinik M. (2002), Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych. Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, nr 14, s. 87-88.
 
12.
Jaranowska B. (1962), Konopie jednopienne. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 
13.
Kistowski M. (2007), Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, z. 7 – A, s. 249-255.
 
14.
Lipińska I. (2013), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, Z. 1, s. 121-126.
 
15.
Łuszczyk M. (2011), Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, T.I, s. 260-276.
 
16.
Piontek F. (2002), Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji, W: F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju. Wyd. ATH w Bielsku Białej, s. 155-169.
 
17.
Poskrobko T. (2011), Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE, Białystok, s. 1-328.
 
18.
Steiner F. (1999), The living landscape. An Ecological Approach to Landscape Planning. McGraw Hill.
 
19.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468).
 
20.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).
 
21.
Wolski P. (2002), Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.
 
22.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. UE, Wrocław.
 
23.
www.arimr.gov.pl.
 
24.
www.coboru.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top