ARTYKUŁ ORYGINALNY
NOWOCZESNE MODELE ORGANIZACYJNE SPOSOBEM NA REALIZACJĘ INNOWACYJNYCH PROCESÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH KONKURENCYJNOŚĆ UKRAIŃSKIEJ GOSPODARKI
 
Więcej
Ukryj
1
Senior Researcher of Department of regional economic policy, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Ukraine
2
Department of Management and Business, Lviv Economic and tourism institute, Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Nazariy Popadynets   

Senior Researcher of Department of regional economic policy, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Kozelnytska, 4, 79026, Lviv, Ukraine
Data nadesłania: 24-02-2020
Data ostatniej rewizji: 20-04-2020
Data akceptacji: 27-04-2020
Data publikacji: 29-06-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):199–211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy:: Dynamika ukraińskiej gospodarki mierzona wskaźnikami konkurencyjności charakteryzuje się niskim poziomem makroekonomicznym i niewystarczającym poziomem innowacyjności przedsiębiorstw. Nie wyklucza to jednak możliwości rozwoju gospodarczego. Opisywane badania dotyczą adaptacji teoretycznych i stosowanych modeli organizacyjnych dotyczących wzrostu gospodarczego w oparciu o rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywizacji w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych oraz funkcjonowania komercyjnych i niekomercyjnych podmiotów społecznych w wirtualnym modelu crowdsourcingowym. Głównym celem artykułu jest omówienie ewolucji modeli organizacyjnych, określenie tendencji organizacyjnej przebudowy systemu gospodarczego w oparciu o postęp naukowy i technologiczny oraz przedstawienie kierunków poprawy efektywności przekształceń organizacyjno-instytucjonalnych ukraińskiej gospodarki. Materiały i metody:: Badania realizowano z wykorzystaniem uniwersalnych metod logiki formalnej i nauk abstrakcyjnych, podstaw nauk o innowacyjności, nauk inwestycyjnych i ekonomiki instytucjonalnej, analizy systemowej, strukturalno-funkcjonalnej i synergicznej oraz źródeł informacyjnych Światowego Forum Gospodarczego. Wyniki:: Zweryfikowano przyjętą przez autorów hipotezę dotyczącą powiązań między modelami organizacyjnymi i etapami rozwoju innowacyjności w społeczeństwie. Potwierdzono powszechną klasyfikację ukraińskiego systemu gospodarczego w rankingach inwestycyjnych oraz podkreślono aktywizację modelu opartego na masowej współpracy w sektorze przedsiębiorczości innowacyjnej. Wnioski:: W celu poprawy efektywności przemian organizacyjno-instytucjonalnych, zaleca się ukierunkowanie zarządzania administracyjnego opartego na biurokracji w kierunku korzystania z modelu adhokracyjnego z elementami komunikacji wirtualnej i całkowitej cyfryzacji. Wykazano, że społeczne skutki modelu opartego na masowej współpracy stanowią siłę napędową zmian instytucjonalnych w rozwoju makroekonomicznym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (31)
1.
Aghion, P., Howitt P. (2009). The economics of growth. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. http://www.cenet.org.cn/editor....
 
2.
Ansoff, H. I., Declerckr, P., Hayes, R. L. (1976). From Strategic Planning to Strategic Management. New York: John Wiley.
 
3.
Barath, E. (2016). New measures for development-oriented governance and implementation – evaluation of the European Structural and Investment Funds and ensuing recommendations. Official Journal of the European Union, 59(487), 1-6.
 
4.
Barrett, J. D., Vessey, W. B., Griffith, J. A., Mracek, D., et al. (2014). Predicting scientific creativity: the role of adversity, collaborations, and work strategies. Creativity Research Journal, 26(1), 39-52. https://doi.org/10.1080/104004....
 
5.
Bloom, N., Romer, P., Terry, S., Van Reenen, J. (2013). A Trapped Factors Model of Innovation. London: Centre for Economic Performance London School of Economics and Political Science.
 
6.
Bounfour, А. (2009). Organizational Capital: Modelling Measuring and Contextualizing. London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/978020....
 
7.
Dosi, G., Nelson, R. R. (2016). Technological paradigms and technological trajectories. A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. https://doi.org/10.1057/978-1-....
 
8.
Druker, P. (2001). Managment Challenges for the 21st Century. New York: Harperbusiness.
 
9.
Eicher, T. S., Turnovsky, S. J. (2001). Transitional dynamics in a two-sector non-scale growth model. Journal of Economic Dynamics and Control, 25(1-2), 85-113. https://doi.org/10.1016/S0165-....
 
10.
Fedoniuk, S. (2017). Knowledge management technologies and open collaboration. Lutsk: Tower-Printing.
 
11.
Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
12.
Helpman, Е. (2018). Globalization and Inequality. Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/978067....
 
13.
Heywood, J. B. (2001). Outsourcing Dilemma, The: The Search for Competitiveness. NY: Financial Times Prentice Hall.
 
14.
Karpiak, M. O., Popadynets, N. M. (2018). Creative ecosystems and their role in territorial communities’ development in Ukraine and globally. Perspectives – Journal on Economic Issues, 1, 21-31.
 
15.
Machlup, F. (2014). Knowledge: its creation, distribution and economic significance, Vol. I: Knowledge and knowledge production. New Jersey: Princeton university press.
 
16.
Mensh, G. (1979). Stalemate Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge: Masp.
 
17.
Mintzberg, H. (1983). Structurein Fives: Designing Effective Organizations. New York: Prentice-Hall, Inc.
 
18.
Owen, J. (2018). How to Manage: The Art of Making Things Happen; 5 ed. New Jersey: FT Press.
 
19.
Porter, M. E., Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business revue, 89, 62-77.
 
20.
Romer, P., Jones, C., Charles, I. (2010). The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital Forthcoming. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1), 224-245. https://doi.org/10.1257/mac.2.....
 
21.
Schumpeter, J. A. (2006). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin: Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-....
 
22.
Segerstrom, P., Anant, T. C., Dinopoulos, E. (1990). A Schumpeterian model of product life cycle. American Economic Review, 80, 1077-1091.
 
23.
Shkurat, M. (2016). Using the „Japanese model” of HR management in TNCs. Economics and Management Organization, 2(22), 282-290. https://doi.org/10.5771/0947-9....
 
24.
Skrypko, Т. О. (2018). Innovative Cloudonomics technologies for resource sharing. Bulletin of Lviv Trade and Economic University, 55, 56-59.
 
25.
Tapscott, D., Williams, A. D. (2008). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. New York, NY: Penguin.
 
26.
Toffler, A.; Gingrich, N. (1995). Creating a new civilization: the politics of the Third Wave. Atlanta: Turner Pub.
 
27.
Ugalde-Binda, N., Balbastre-Benavent, F., Canet-Giner, M. T., Escribá-Carda, N. (2014). The role of intellectual capital and entrepreneurial characteristics as innovation drivers. Innovar, 24(53), 41-60. https://doi.org/10.15446/innov....
 
28.
Weber, M. (1978). Economy and Society. Oakland: University of California Press.
 
29.
World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth. https://www.weforum.org/report....
 
30.
Young, M. (1958). The Rise of the Meritocracy 1870-2033: An essay on education and society. London: Thames and Hudson.
 
31.
Zamiri, M., Camarinha-Matos, L.M. (2019). Organizational Structure for Mass Collaboration and Learning. In: Technological. Innovation for Industry and Service Systems. Advances in Information and Communication Technology, 553, 14-23. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725