Economic and Regional Studies

Dear Readers and Authors,

Welcome to the website of the international, open access, bilingual scientific journal “Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”, published by Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska (Poland).

The first issue of our journal appeared in 2007 as an yearbook entitled “Scientific Dissertations”. In 2011 we changed its title to “Economic and Regional Studies” and we began to publish it bi-annually. Since 2013 the journal has been issued quarterly, in a bilingual version, in English and Polish. <

The main mission of the journal is to disseminate theoretical knowledge and the results of empirical research in the fields of economic and social science in a broad sense, as well as regional and local development strategies and public policies.
We intend to draw special attention to the problems of Central and Eastern Europe; however, we are also open to addressing the issues of other regions of the world. We would particularly welcome publications concerning the development of less advanced regions, peripheral regions, those located in cross-border zones, and those with territorial development problems.

We accept original papers which have not been published elsewhere and have a clear scholarly, cognitive or methodological value. Papers submitted for publication undergo preliminary editorial review and are subject to blind review by two external experts. The periodical is available in print version and online. The website enables open access to the contents of the volumes, individual articles, and abstracts.

We are pleased that the journal has been of interest to a growing number of authors and readers. The journal can be found in some indexed databases. In the last official evaluation by the Ministry of Science and High Education in Poland it was awarded 9 points.

We appreciate your cooperation and we would like to invite all potential authors to submit their papers for publication.

Mieczysław Adamowicz
Editor-in-Chief


Articles awaiting publication in the next issues:

Anna Iwacewicz-Orłowska - TERYTORIALNE I SPOŁECZNE ZRÓŻNICOWANIE BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO W POLSCE W LATACH 2010-2014.
Agnieszka Komor
- ROLA WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO PRZEDSIĘBIORCY W REGIONIE W KSZTAŁTOWANIU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI).
Iwona Kowalska ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE W FORMULE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014 - 2020
Janina Jędrzejczak-Gas
– WARUNKI ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W EUROREGIONIE SPREWA-NYSA-BÓBR.
Alina Kulczyk-Dynowska, Grzegorz Gaura -
PRZESTRZENNE I FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OBSZARU CHRONIONEGO NA PRZYKŁADZIE GORCZAŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO.
Sławomir J. Snarski, Marek Martyniuk -
ANALIZA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007-2013.
Marek Niewęgłowski, Joanna Pielech -
ROLNICZE USŁUGI DORADCZE NA WSCHODNIM MAZOWSZU W DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO.
Przemysław Brzyski, Stanisław Fic
- WYKORZYSTANIE SUROWCÓW OTRZYMANYCH Z UPRAW KONOPI WŁÓKNISTYCH W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU.
Bogumiła Zadrożniak, Katarzyna Radwańska, Alicja Baranowska, Iwona Mystkowska -
MOŻLIWOŚCI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH.
Sandra Tur
-  RECENZJA KSIĄŻKI PT. „KAPITAŁ SPOŁECZNY W SIECI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ BIAŁEJ PODLASKIEJ I BRZEŚCIA”, DAWID BŁASZCZAK, PSW JPII, BIAŁA PODLASKA 2016, S. 256.


Vol 9, No 4 (2016): Economic and Regional Studies (October - December)

Table of Contents

Articles

THE PHENOMENON OF INDEBTEDNESS AS A STARTING POINT FOR VIOLATIONS OF ECONOMIC SECURITY OF A BUSINESS – THE CURRENT STATUS OF BUSINESSES’ BANKRUPTCY IN POLAND PDF (Polish)
Iwona Wąsowska-Wołkow
ROLE OF INVESTMENT IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY BIAŁA PODLASKA PDF (Polish) PDF
Mieczysław Adamowicz, Monika Paula Kładź
THE DIVERSIFICATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF VOIVODESHIPS IN POLAND PDF (Polish) PDF
Tomasz Rokicki
CONDITIONS OF PRO-ECOLOGICAL ACTIVITIES OF BIOECONOMY SECTOR ENTERPRISES IN THE ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP* PDF PDF (Polish)
Magdalena Zwolińska-Ligaj
POSSIBILITIES OF USING PERENNIAL ENERGY CROPS IN RECLAMATION OF DEGRADED LAND PDF (Polish) PDF
Katarzyna Radwańska, Bogumiła Zadrożniak, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska
CHANGES IN LABOUR RESOURCES OF LOWER SILESIAN AGRICULTURE IN COMPARISON TO THE REST OF THE COUNTRY PDF (Polish) PDF
Agnieszka Tarnowska
PUBLIC TRANSACTION COSTS OF INSTITUTIONS OF THE SUPPORT SYSTEM FOR EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN POLAND PDF (Polish) PDF
Marcin Garbat
TRENDS IN DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOL AND HIGHER EDUCATION SYSTEMS IN RUSSIA AND THE PROCESS OF THEIR INTEGRATION PDF (Polish) PDF
Nadezda Y. Psareva
THE INFLUENCE OF SOCIAL RELATIONS ON ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN THE ŚWIDWIN COUNTY* PDF (Polish)
Katarzyna Droździel, Ruta Śpiewak, Jakub Jasiński
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHANGES IN BIOECONOMY PDF (Polish) PDF
Dionizy Niezgoda
REPORT FROM THE 23RD CONGRESS OF THE POLISH ASSIOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS “BIOECONOMY IN RURAL DEVELOPMENT AND AGRIBUSINESS”, BIAŁA PODLASKA, SEPTEMBER 7-9, 2016 PDF (Polish) PDF
Agnieszka Siedlecka