ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTENCJAŁ MARKETINGOWY WITRYN INTERNETOWYCH OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE
Karol Król 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karol Król   

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, p. 244, 30-059, Kraków, Polska
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):158–172
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest ocena potencjału marketingowego witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Materiały i metody: Przyjęto, że potencjał marketingowy witryny jest podstawą do plasowania jej w ogólnoświatowych rankingach popularności. Badaniami objęto 1000 witryn w domenach płatnych. Każdą z nich poddano analizie przy pomocy czterech narzędzi, które pozwoliły pozyskać wartości wybranych wskaźników, m.in. Serpstat Visibility, Alexa Global Rank oraz SimilarWeb Global Rank. Wyniki: Prawie połowa witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej uzyskała 0 lub 1 punkt w ocenie wartości wskaźnika Open Page Rank. W przypadku 764 witryn z badanego zbioru niedostępna była wartość wskaźnika Serpstat Visibility, a w pozostałych przypadkach była ona bardzo mała. Witryny osiągały odległe miejsca w rankingach Alexa oraz SimilarWeb, lub w ogóle nie były w nich uwzględniane. Wnioski: W przyjętym modelu badań nie jest możliwa bezwzględna ocena rzeczywistego potencjału marketingowego witryn. Badania potwierdziły jednak, że nie jest on wykorzystany.
 
REFERENCJE (26)
1.
Adamowicz, M. (2015). Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce. Handel Wewnętrzny, 5(358), 5-23.
 
2.
Bar-Yossef, Z., Kumar, R., Broder, A., Tomkins, A. (2004). Sic transit gloria telae: Towards an understanding of the web’s decay. Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web. New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/988672....
 
3.
Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, 82(3), 249-270.
 
4.
Berger, J., Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral?. Journal of Marketing Research, 49(2), 192-205. https://doi.org/10.1509/jmr.10....
 
5.
Cai, S., Xu, Y. (2011). Designing not just for pleasure: effects of web site aesthetics on consumer shopping value. International Journal of Electronic Commerce, 15(4), 159-188. https://doi.org/10.2753/JEC108....
 
6.
CSO (2017). Tourism in 2016. Central Statistical Office. Statistical Information and Elaborations. Social Surveys and Living Conditions Department in cooperation with Statistical Office in Rzeszów.
 
7.
Dergiades, T., Mavragani, E., Pan, B. (2018). Google Trends and tourists’ arrivals: Emerging biases and proposed corrections. Tourism Management, 66, 108-120. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
8.
Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.
 
9.
Gardner, B. S. (2011). Responsive web design: Enriching the user experience. Sigma Journal: Inside the Digital Ecosystem, 11(1), 13-19.
 
10.
Głąb, A. (2014). Rynek biznesowy. Raport: Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce (s. 10-12). Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 
11.
IAB Polska (2014a). Raport: Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce. Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 
12.
IAB Polska (2014b). Raport: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 
13.
Kamiński, J. (2009). Nowa definicja marketingu AMA. Marketing i Rynek, 5, 7-12.
 
14.
Król, K. (2018a). Jakość witryn internetowych w zarządzaniu marketingowym na przykładzie obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III(2), 181s. Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk. https://doi.org/10.14597/INFRA....
 
15.
Król, K. (2018b). Marketing treści w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 29, 175-185. https://doi.org/10.17512/znpcz....
 
16.
Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
17.
Liao, Z., Shi, X. (2017). Web functionality, web content, information security, and online tourism service continuance. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 258-263. https://doi.org/10.1016/j.jret....
 
18.
Lin, S.W., Fu, H.P. (2012). Uncovering critical success factors for business-to-customer electronic commerce in travel agencies. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(6), 566-584. https://doi.org/10.1080/105484....
 
19.
Nielsen, J. (1998). Fighting linkrot. Nielsen Norman Group. Pobrane z: https://www.nngroup.com/articl....
 
20.
Pindelski, M. (2010). Sprzedaż a marketing. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 135, 11-19.
 
21.
Pindelski M. (2012). Desygnaty pojęcia sprzedaży w naukach o zarządzaniu. W: A.Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (s. 357-366). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 
22.
Sawicki, B., Golian, S. (2013). Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 435-445. https://doi.org/10.22630/eiogz....
 
23.
Talar, S., Kos-Łabędowicz, J. (2014). Internet w działalności polskich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne, 184, 134-152.
 
24.
Thakur, A., Sangal, A. L., Bindra, H. (2011). Quantitative measurement and comparison of effects of various search engine optimization parameters on Alexa Traffic Rank. International Journal of Computer Applications, 26(5), 15-23. https://doi.org/10.5120/3100-4....
 
25.
Wiktor, J.W. (2016). System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego. Studia Ekonomiczne, 262, 47-56.
 
26.
Zięba, K. (2010). Skuteczność działań marketingowych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 278-287. https://doi.org/10.22630/pefim....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725