ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY TORFOWISK
 
Więcej
Ukryj
1
Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Muszyńska-Kurnik   

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Małgorzata Wesołowska   

dr Małgorzata Wesołowska, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Ewa Witecka   

Ewa Witecka, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):113-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest analiza zagospodarowania torfowisk i ukazanie ich jako atrakcyjnych turystycznie obiektów ze szczególnym wskazaniem na ich unikatowość oraz występowanie szczególnie interesującej flory i fauny. Materiały i metody: Dla zrealizowania postawionych celów pracy przeanalizowano dostępną literaturę naukową dotyczącą torfowisk w tym głównie torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz przeprowadzono obserwacje własne na wybranych torfowiskach: Bór na Czerwonem i Baligówka. W celu ukazania potencjału turystycznego tych miejsc wykonano dokumentację fotograficzną wybranych atrakcji i opisano sposób zagospodarowania wybranych torfowisk. Wyniki: Torfowiska w Polsce, a w szczególności te, które występują w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej są obszarami o wyjątkowej wartości przyrodniczej na skalę Europejską oraz wysokim potencjale turystycznym. Odpowiednio zagospodarowane i udostępnione mogą stać się niezwykłą atrakcją turystyczną danego regionu. Przykładami właściwego zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych znajdziemy w analizowanych torfowiskach: Baligówka i Bór na Czerwonem. Wnioski: Niezbędne staje się zabezpieczanie tak wrażliwego ekosystemu jakim jest torfowisko oraz wprowadzenie zasady zrównoważonej turystyki.
 
REFERENCJE (26)
1.
Cichocki W. (2002), Bory Orawsko-Nowotarskie, Przewodnik edukacyjny. Stowarzyszenie „Krajobrazy”, Kraków.
 
2.
Cichocki W. (2005), Bór na Czerwonem. Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny. Nowy Targ.
 
3.
Cichocki W. (2005), Ścieżka przyrodnicza torfowisko Baligówka. Czarny Dunajec.
 
4.
Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M. (2009), Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych. Economy and Management, 1, s. 63-87.
 
5.
Koczur A. (2012) Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) W: W. Mróz (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 109-136.
 
6.
Kulik R. (2007), Czy bagno ma jakąś wartość? Dzikie życie, 4/154.
 
7.
Lipka K., Stabryła J. (2012), Wielofunkcyjność mokradeł w Polsce i świecie. Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska. Kraków. Monografie UR nr 3, Wybrane problemy ochrony mokradeł, s. 7-16.
 
8.
Malec M. (2012), Ocena stanu procesu torfotwórczego na torfowisku Puścizna Długopołe w aspekcie antropogenicznych zmian ekosystemu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, s. 29-39.
 
9.
Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Lubelskiego. Lublin.
 
10.
Stańko R. (2010), Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, s. 145-160.
 
11.
Tobolski K. (2000), Przewodnik do oznaczania torów i osadów jeziornych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
12.
Wesołowska M. (2015), Antropogeniczne zagrożenia Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Materiały z sesji naukowej przygotowanej z okazji 90-lecia Boru na Czerwonem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
 
13.
Zięba R.H., Muszyńska–Kurnik M. (2015), Właściwości zdrowotne borowiny wykorzystywane w zabiegach fizjoterapii, Zdrowie w ujęciu holistycznym, PPWSZ w Nowym Targu.
 
14.
Ziebura J. (2013), Koncepcja Budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim. Kraków (www.malopolskie.pl, data dostępu: 12.11.2015).
 
15.
www.encyklopedialesna.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
16.
www.fotografie.nowytarg.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
17.
www.fwie.eco.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
18.
www.kajaki.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
19.
muzeumkluki.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
20.
www.narciarskiewidoki.cba.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
21.
www.orawa.eu (data dostępu: 12.11.2015).
 
22.
www.poleskipn.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
23.
www.ppwsz.edu.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
24.
www.torf.com.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
25.
witrynawiejska.org.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
26.
wrzosowakraina.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top