ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROTOEKONOMIA W ŚREDNIOWIECZU EUROPEJSKIM I CZASACH NOWOŻYTNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):456–470
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedstawiono podejście do zagadnień ekonomicznych europejskiego średniowiecza i w czasach nowożytnych przed powstaniem ekonomii klasycznej. Materiały i metody: Pracę przygotowano w oparciu o studia literaturowe obejmujące publikacje naukowe oraz strony internetowe poświęcone gospodarce, zmianom społecznym i kulturowym. W średniowieczu samo przeżycie przestało zadowalać ludzi, rozpoczęło się gromadzenie bogactwa, które okazywało się przepustką do uczestnictwa w życiu społecznym. Wyniki: Początkowo życie intelektualne było zdominowane przez kanonistów badających nakazy wynikające z doktryn religijnych, stopniowo w centrum uwagi znalazła się filozofia akcentująca znaczenie metody badawczej posługującej się rozumem. Powstało wiele idei uniwersalnych. Wnioski: a) Skupienie uwagi na metodzie jako narzędziu badawczym przyśpieszyło wyłanianie się poszczególnych dyscyplin naukowych; b) Epoka średniowiecza to system kulturowy, którego rdzeniem było chrześcijaństwo; c) Teologia w symbiozie z filozofią stanowiły punkt wyjścia do powstania nauk społecznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (34)
1.
Bochenek, M. (2016). Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
2.
Graeber, D. (2018). Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
3.
Krzyżanowski, J. (1985). Średniowieczny alegoryzm [hasło w:] Łąkowski Rafał (red. nacz.) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN Warszawa.
 
4.
Piesowicz, K. (1977a). Ogólna charakterystyka feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego. W: E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), PWN Warszawa.
 
5.
Piesowicz, K. (1977b). Gospodarka europejska w późnym średniowieczu, W: E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), PWN Warszawa.
 
6.
Przybyła, H. (2006). Adam Smith – prekursor etyki gospodarczej, Studia Ekonomiczne, 35(06), 11-36. W: G. Polok (red.), Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
7.
Rothbard, M. (2011). David Hume i teoria pieniądza. Pobrano z: mises.pl/blog/2011/08/30/rothb....
 
8.
Sadowski, M. (2003). Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa (VII – IX w.), Przegląd Prawa i Administracji, 55, 3–31.
 
9.
Sedlàček, T. (2015). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
10.
Woszek, M. (2017). Umiłowanie mądrości, czyli czego można nauczyć się od greckich filozofów. Pobrano z: Internetowy Serwis Informacyjny PROFESOR.PL, dostęp: 2017.07.30.
 
11.
Wójcicki, W. (2017). O czym mówi i nie mówi ekonomia. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. JPII w Białej Podlaskiej.
 
12.
Wójcicki, W. (2018). Wielkości i proporcje w ekonomii. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. JPII w Białej Podlaskiej.
 
13.
Zientara, B. (1994). Historia powszechna średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha...; 3893663.html; dostęp: 2019.08.30.
 
21.
https:encyklopedia.pwn.pl/haslo/antr...; dostęp: 2019.07.25.
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
 
26.
 
27.
 
28.
 
29.
 
30.
 
31.
 
32.
Portalwiedzy.onet/pl; dostęp: 2017.07.15.
 
33.
 
34.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725