PL EN
PRZYCZYNY WYBORU PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Warsaw University of Life Sciences
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):129–139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przybliżono przyczyny poszukiwania partnerów życiowych, najważniejsze walory decydujące o atrakcyjności płci przeciwnej, sposoby postępowania partnerów pozostających w bliskich związkach interpersonalnych, preferowane strategie zachowań w sytuacji konfliktu oraz przyczyny rozpadu związków interpersonalnych. Kobiety częściej niż mężczyźni wymieniali złagodzenie samotności jako przyczynę powstawania związków interpersonalnych, podczas gdy ci drudzy częściej wskazywali na maksymalizowanie przyjemności i minimalizowanie stanów nieprzyjemności. Dla przedstawicieli obojga płci bardzo waże były cechy charakteru, jakie posiadał partner życiowy. Oceniając atrakcyjność partnera mężczyźni zwracali głównie uwagę na wygląd i urodę kobiety, natomiast dla kobiet ważniejsza była pozycja społeczna i status materialny mężczyzny. Głównymi przyczynami nieporozumień i rozpadu w badanych związkach była chęć narzucenia własnej woli oraz różnice w cechach charakteru. Wyniki badań mogą wykorzystać zarówno osoby, które są na etapie tworzenia relacji partnerskich, jaki i pary o długim stażu w związku interpersonalnym.
 
REFERENCJE (6)
1.
Agryle M. (2002), Psychologia stosunków między-ludzkich. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2002 s. 17.
 
2.
Głodowski W. (2001), Komunikowanie interpersonalne. Wydaw. Hansa Communication, Warszawa.
 
3.
Honey P. (2004), Jak radzić sobie lepiej z ludźmi. Wydaw. Petit, Warszawa, s. 66-68.
 
4.
Knapp M. L. (1997), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wydaw. ASTRUM, Wrocław, s. 257.
 
5.
McKay M., Davis M., Fanning P. (2001), Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk.
 
6.
Zimbardo P. G., Ruch F. L. (1998), Psychologia i życie. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725