ARTYKUŁ ORYGINALNY
PUBLIC RELATIONS W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2)
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienie wykorzystania public relations (PR) w komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego (JST), przy założeniu, że public relations jest kluczowym narzędziem promocji mix stosowanej w marketingu terytorialnym. Celem rozważań było zaprezentowanie głównych obszarów wykorzystania PR w marketingu terytorialnym, do których zaliczono budowanie pozytywnych relacji JST z otoczeniem, kreowanie jak najlepszego wizerunku JST w opinii jej interesariuszy oraz umiejętne rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem.
 
REFERENCJE (53)
1.
Anholt S. (2006), Sprawiedliwość marek. Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 
2.
Augustyn A. (2003), Kreowanie wizerunku miasta i jego wpływ na rozwój gospodarczy. W: D. Tworzydło (red.), Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
3.
Barczak B. (1999), Marketing w zarządzaniu gminą. „Samorząd terytorialny” , nr 11.
 
4.
Batko A. (2003), Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego, W: D. Tworzydło (red.), Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
5.
Bąk M. (2006), Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej, Europejska Akademia Samorządowa, Twigger, Warszawa.
 
6.
Brodzka-Kostrzewska A. (2007), PR terytorialny, czyli jak przyciągnąć inwestorów do swojego regionu, Konferencja PR w biznesie, Warszawa.
 
7.
Budzyński W. (2000), Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
8.
Bulak P. (2001), Kryzysowe public relations. „Marketing i Rynek, nr 7.
 
9.
Czechowski R., Moczkowska A. (2003), Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie działań podczas lawiny w Tatrach, Sesja plenarna II Kongresu PR, Rzeszów.
 
10.
Czornik M. (1998), Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
11.
Davis A. (2007), Public relations, PWE, Warszawa.
 
12.
Domański T. (2006), Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Tom CXVI, Warszawa.
 
13.
Dominiak M. (2006), Komunikacja w kryzysie, emocje czy chłodna kalkulacja, „Piar.pl”, nr 4.
 
14.
Drzazga M. (2005), Promocja w działalności marketingowej Urzędu Miasta Jaworzno, W: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
15.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
16.
Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
17.
Henslowe P. (2005), Public relations od podstaw, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
 
18.
Janhard R. (1996), ABC promocji gmin, miast i regionów, Fundacja im. F. Eberta, Gliwice.
 
19.
Klisiński J., Widera Z. (2006), Marketing samorządu terytorialnego - aspekty lokalne, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice.
 
20.
Knapik (Niedzielska) A. (2009), Marketing terytorialny - sposób myślenia i działania władz samorządowych, „Equilibrium”, nr 2.
 
21.
Knecht Z. (2006), Public Relations w administracji publicznej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 
22.
Łazorko-Stala K. (2008), Kreacja wizerunku za pośrednictwem public relations, W: A. Pabian (red.), Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
23.
Łuczak A. (2000), Istota tożsamości miasta, „Samorząd terytorialny”, nr 10.
 
24.
Łuczak A. (2001), Wizerunek miasta, „Samorząd terytorialny”, nr 1-2.
 
25.
Maćkowska R. (2005), Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, W: E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej, Wydawnictwo SPG, Gdańsk,.
 
26.
Malicka D., Rybak A. (2008), Mocny element promocji miast, „Media Business. Miesięcznik komunikacji marketingowej”, nr 4.
 
27.
Minus P. (1995), Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
28.
Pabian A. (2008), Promocja. Nowoczesne formy i środki, Difin, Warszawa.
 
29.
Pasieczny J. (2006), Kreowanie marki gminy, „Problemy zarządzania”, nr 3.
 
30.
Petlińska M. (2007), Kryzys w oczach PR-owców, „Marketing w Praktyce”, nr 9.
 
31.
Pilarczyk B., Mruk H. (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa.
 
32.
Pokrzycka L. (2006), Public relations jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, W: S. Michałowski (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
33.
Proszowska-Sala A., Florek M. (2010), Promocja miast – nowa perspektywa, Stroer, Warszawa.
 
34.
Saitel P. (2003), Public relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 
35.
Stanowicka – Traczyk A. (2007), Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta, „Samorząd terytorialny”, nr 9. 36. Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 
36.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska- OFICYNA, Warszawa.
 
37.
Tarczydło B. (2005), Lobbing jako narzędzie przedsiębiorcy, W: E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej, Wydawnictwo SPG, Gdańsk.
 
38.
Walarowska I. (2009), Ambasadorzy marki - relacje z mediami, Materiały ze szkolenia „Ambasador marki”, Częstochowa.
 
39.
Wiśniewski E. (2000), Kreowanie wizerunku miasta jako element marketingu terytorialnego na przykładzie Kołobrzegu, „Firma i Rynek”, nr 4 (17).
 
40.
Wojciechowski E. (1997), Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
41.
Wojcik K. (1998), Public Relations od A do Z, Tom I, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
42.
Wojcik K. (2001), Public Relations. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
43.
Żabińska T. (2008), Wydarzenie jako produkt turystyczny i narzędzie komunikacji marketingowej, W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725