ARTYKUŁ ORYGINALNY
Porównanie zwrotu z inwestycji w dwóch podmiotach produkujących energię na Węgrzech, które korzystają z odmiennych technologii opartych na biomasie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Keleti Faculty of Business and Management, Institute of Enterprise Development and Infocommunications, Óbuda University, Hungary
 
 
Data nadesłania: 05-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-08-2022
 
 
Data akceptacji: 24-08-2022
 
 
Data publikacji online: 28-09-2022
 
 
Data publikacji: 28-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Zsuzsanna Deák   

Keleti Faculty of Business and Management, Institute of Enterprise Development and Infocommunications, Óbuda University, Budapest, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):397-407
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: W produkcji energii na całym świecie, również na Węgrzech, coraz częściej wykorzystuje się odnawialne surowce organiczne. Celem planu działania Unii Europejskiej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest zwiększenie udziału surowców odnawialnych w produkcji energii do poziomu 32% do roku 2030. Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej na Węgrzech wynosi obecnie 10,2%. Materiały i metody:: W tym opracowaniu przedstawiono analizę rentowności dwóch przedsiębiorstw z sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych w regionie Kunság na Węgrzech, które korzystają z odmiennych typów technologii: biogazowni i uprawy plantacyjnej drzew szybkorosnących (uprawy o krótkiej rotacji). Zarówno Unia Europejska, jak i Węgry oferują zachęty finansowe, które mają zachęcać inwestorów do zakładania przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających bioenergię i wspomagać ich działalność, w związku z tym przygotowano wyliczenia z uwzględnieniem i z pominięciem tego typu dotacji. Wyniki:: Wyniki wskazują, że w analizowanym okresie żadne z analizowanych przedsiębiorstw nie było w stanie osiągnąć zysków bez dopłat, bez względu na stosowaną metodę produkcji. Wnioski:: Głównymi przyczynami nierentowności tego typu przedsiębiorstw są wysokie początkowe nakłady kapitałowe, wysokie koszty logistyczne, niedojrzałe rozwiązania technologiczne oraz zaniżone ceny zakupu energii.
 
REFERENCJE (14)
1.
Cvetković, D., Despotović M., Bojić, M. (2012). The Possibility Application of Biogas Plant. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 16(3) 123-127.
 
2.
European Comission (2022). Renewable Energy Directive Targets and Rules. Downloaded from: https://energy.ec.europa.eu/to... targets_en.
 
3.
Eurobserver (2020). Biogas Barometer. Downloaded from: https://www.eurobserv-er.org/p....
 
4.
Eurostat (2020). Short Assessment of Renewable Energy Sources. Downloaded from: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
5.
Gradziuk, P., Gradziuk, B. (2020). Renewable Energy Sources as a Development Opportunity for Peripheral Areas. Economic and Regional Studies, 13(2), 184-198. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
6.
Hajdú, J. (2012). Biogázüzemek Magyarországon, Agrárágazat, 12(8) 118-122.
 
7.
Hungarian Statistical Office (KSH) (2022). Share of electricity produced from renewable energy sources, Downloaded from: https://www.ksh.hu/stadat_file....
 
8.
Marosvölgyi, B. (2004). Magyarország biomassza-energetikai potenciálja. Energiagazdálkodás, 4(6) 16-19.
 
9.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) (2019). Energetikai fásszárú faültetvények Magyarországon, Downloaded from: http://portal.nebih.gov.hu/doc....
 
10.
ResLegal (2022). Renewable energy policy database and support. Downloaded from: http://www.res-legal.eu/search... country/.
 
11.
Scarlat N., Dallemand J-F., Fahl F. (2018). Biogas: Developments and perspectives in Europe. Renewable Energy, 129(Part A) 457-472. https://doi.org/10.1016/j.rene... https://doi.org/10.1016/j.rene....
 
12.
Szabó Orsolya (2016). Természetes anyagokkal történő tápanyagutánpótlás fás szárú energetikai ültetvényekbe. Doctoral Thesis, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
 
13.
Vágvölgyi, A., Czupy, I. (2015). Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata. In: I. Czupy (ed.), Erdészeti gépesítés fejlesztés, p. 11-15. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó https://doi.org/10.17676/HAE.2....
 
14.
Żmija, J., Czekaj, M. (2014). The Diversity of Farm Production as the Basis for the Development of Bio-Economy in the Malopolskie Province. Economic and Regional Studies, 7(4), 32-42.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top