ARTYKUŁ ORYGINALNY
Preferencje konsumentów odnośnie sposobów dostaw produktów na rynku e-commerce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-11-2022
 
 
Data akceptacji: 30-11-2022
 
 
Data publikacji online: 29-12-2022
 
 
Data publikacji: 29-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Lemanowicz   

Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):519-532
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D12
L81
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu było omówienie preferencji konsumentów odnośnie sposobów dostaw produktów na rynku e-commerce. Cele szczegółowe sprowadzały się do zidentyfikowania najczęściej wybieranych sposobów dostaw oraz wskazania czynników determinujących te wybory oraz ich związków z wybranymi zmiennymi. Materiały i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe przy użyciu techniki ankiety internetowej wśród 302 respondentów. Narzędziem pomiarowym był kwestionariusz ankiety. Do zbadania związków pomiędzy zmiennymi wykonano serię analiz testami χ2 Pearsona, a także dokonano analizy porównawczej testami U Manna- Whitney’a. Wyniki: Najczęściej wybieranym sposobem dostawy produktów zakupionych online są paczkomaty InPost. Spośród czynników determinujących wybór sposobów dostaw najwyżej oceniona została cena dostawy, elastyczność pod względem odbioru paczki, czas dostawy oraz brak konieczności czekania w domu na kuriera. Wykazano statystyczne zależności pomiędzy miejscem zamieszkania i częstotliwością zakupów online a najczęściej wybieranymi sposobami dostaw. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań są użyteczne dla firm świadczących dostawy na rynku e-commerce. Dostarczają cennych informacji co do popularności sposobów, a także ważności czynników determinujących wybory różnych sposobów dostaw na rynku e- commerce.
 
REFERENCJE (21)
1.
Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna. NetForum. Wydanie Specjalne.
 
2.
Chodak, G. (2014). Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych –modele, badania rynku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
3.
Ciesielski M. (2020). E-Commerce i Fintechy. System naczyń połączonych. Pobrane z:https://static.300gospodarka.p... (dostęp:18.11.2022).
 
4.
Digital 2022. (2022). Global Overview Report. Pobrane z:https://datareportal.com/repor..., (dostęp18.11.2023).
 
5.
Haber, E. (2016). Zakupy elektroniczne stają się stylem życia. TSLbiznes, nr 11, 6-11.
 
6.
Gemius, (2022). E-commerce w Polsce 2022. Raport opracowany przy współpracy zPolskie Badania Internetu, IAB Polska.
 
7.
GUS. (2022). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej - Handel elektroniczny.Pobrane z:https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp:20.11.2022).
 
8.
Hanson, W.A., Kalyanam, K. (2020). Internet marketing and e-commerce. UnitedStates: Thomson South-Western.
 
10.
 
11.
Izba Gospodarki Elektronicznej (2021). Płatności cyfrowe 2020, Warszawa.
 
12.
Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 
13.
Lewicki M. (2012). Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym. Rozprawa Doktorska, Poznań: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
14.
Manzor, A. (2010). E-commerce. An Introduction.Germany. LAP Lambert Academic Publishing.
 
15.
Mazur-Wierzbicka E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39(3), 307-320.
 
16.
Mohapatra, S. (2013). E-Commerce Strategy. Series: Springer Texts in Business and Economics. In: E-Commerce Strategy, edition 127. Boston, MA: Springer, 155-171. https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
17.
OECD (2013). Electronic and mobile commerce. Pobrane z : http://www.oecd.org/officialdo... IS(2012)1/FINAL&docLanguage=En, (dostęp: 20.11.2022).
 
18.
Trochimowicz, W. Historia e-Commerce w Polsce i na świecie. Pobrane z https://trochimowicz.com/histo... ecommerce/(dostęp 18.11.2022).
 
19.
Wagner, G., Schramm-Klein, H., Steinmann, S. (2020). Online retailing across e- channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. Journal of Business Research 107, 256-270, https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
20.
Wesołowska, E. (2022). Coraz więcej sklepów internetowych w Polsce. Najszybciej rozwijają się te z branży spożywczej. Pobrane z https://www.bankier.pl/wiadomo...- Najszybciej-rozwijaja-sie-te-z-branzy-spozywczej- 8374515.html#:~:text=W%20Polsce%20zarejestrowanych%20jest%20obecnie,grup% C4%85%20s%C4%85%20e%2Dsklepy%20spo%C5%BCywcze (dostęp 20.11.2022).
 
21.
Zielińska, E., Siedlecka, S. (2018). Kryteria oceny jakości usług kurierskich w Polsce. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 19(6), 987-991.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top