ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI HUBERTA SZCZEPANIUKA PT. „STRUKTURA I EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA E-LEARNINGOWEGO W POLSCE”, SGGW, WARSZAWA 2019, S. 198
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogdan Klepacki   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska;
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):504–507
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725