ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI JAROSŁAWA GOŁĘBIEWSKIEGO PT. „SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ. STUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ”, SGGW, WARSZAWA 2019, S. 271
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Data publikacji online: 28-06-2019
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):212–216
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725