SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF A MONOGRAPH BY ANNA NOWAK, ENTITLED “COMPETITIVENESS OF EASTERN POLAND AGRICULTURE”. SCIENTIFIC DISSERTATIONS OF THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN, LUBLIN 2017, P. 200
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Dionizy Niezgoda   

prof. zw. dr hab Dionizy Niezgoda, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):132-136
 
ABSTRACT
REVIEW OF A MONOGRAPH BY ANNA NOWAK, ENTITLED “COMPETITIVENESS OF EASTERN POLAND AGRICULTURE”. SCIENTIFIC DISSERTATIONS OF THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN, LUBLIN 2017, P. 200
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top