ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
REFLEKSJE NAD EKONOMIĄ KLASYCZNĄ JAKO PODSTAWĄ LIBERALIZMU GOSPODARCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Włodzimierz Wójcicki   

dr hab. Włodzimierz Wójcicki, Department of Economics and Management, Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):128–138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem pracy jest odniesienie się do klasycznej teorii ekonomii jako podstawy liberalizmu gospodarczego w aktualnych warunkach globalizacji, wystąpienia światowego kryzysu finansowego, upowszechniania postępu technicznego, technologii informatycznych i innowacji produktywnych oraz pogłębiających się nierówności społecznych. Wśród klasyków ekonomii, których osiągnięcia analizowane są w odniesieniu do współczesnego świata i współczesnej gospodarki znaleźli się Adam Smith, Bernard de Mondeville, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste Say, Henri de Saint Simon, Stuart Mill, Pierre Proudhon i Karol Marks. Zwrócono uwagę na podział ekonomii klasycznej na odłam liberalny i radykalny oraz wyodrębnianie się różnych szkół ekonomicznych w odniesieniu do specyficznych czynników czy kryteriów takich jak: rynek, zakres możliwych regulacji czy zakres subiektywności prezentowanych koncepcji.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bieńkowski W., Radło M.J. (red. ) (2010), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Forsal.pl…/595131Sedlaczek_homo_oeconomicus_jest_jak_yeti_nikt_go_nigdy_nie_widział, dostęp z dnia 2015.12.10.
 
4.
Ha-Joon Chang (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
5.
Https://pl.wikipedia.org/wiki/..., dostęp z dnia 2015.12.10.
 
6.
Klunia W.L., Czernowałow A.W., Czernowałowa Ż.W. (2015), Istorija ekonomiczeskich uczenij. Kurs lekcij, Mińsk.
 
7.
McCreadie K. (2012), Adam Smith. Bogactwo narodów. Studio Emka, Warszawa.
 
8.
Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
9.
Pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys, dostęp z dnia 2015.12.01.
 
10.
Sarnacka-Mahoney E. (2015), Straszliwy kredyt, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 5 – 7 czerwca.
 
11.
Sedlaczek T. (2012), Ekonomia dobra i zła, AUDIO, Studio Emka, Warszawa.
 
12.
Zawiślak A.M. (2011), O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725