ARTYKUŁ ORYGINALNY
RELACJE POMIĘDZY LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI A MUZEAMI MARTYROLOGICZNYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sawczuk   

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):98-110
 
JEL: Z39
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu są relacje tworzone przez muzea martyrologiczne. Celem jest identyfikacja i analiza relacji występujących pomiędzy muzeami martyrologicznymi oraz lokalnymi społecznościami z próbą określenia w jaki sposób mogą być zarządzane, aby wspierać pozytywne aspekty lub jak modyfikować mniej efektywne. Materiały i metody: Badanie zrealizowano za pomocą przeglądu literatury oraz analizy danych. Przeanalizowano dane statystyczne oraz dane udostępniane przez wybrane instytucje, jak również informacje prezentowane w lokalnych mediach. Wyniki: W wyniku badania zidentyfikowano obszary i sposoby kształtowania relacji oraz różnice w ich tworzeniu. W odniesieniu do różnych perspektyw mieszkańców i odwiedzających podkreślono konieczność współpracy i komunikacji. Wnioski: Sposób kreowania relacji zależny jest od wielkości i rangi muzeum. Czynniki te wpływają także na intensywność prowadzonych dyskusji, wskutek czego mniejsze muzea martyrologiczne nie są wspominane w literaturze.
 
REFERENCJE (37)
1.
Barbosa, B., Brito, P.Q. (2012). Do open day events develop art museum audiences? Museum Management and Curatorship, 27(1), 17-33. https://doi.org/10.1080/964777....
 
2.
Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Zeszyty Naukowe/ Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Monografie: Seria Specjalna, 128, 165.
 
3.
Beech, J. (2000). The enigma of holocaust sites as tourist attractions - the case of Buchenwald. Managing Leisure, 5(1), 29-41. https://doi.org/10.1080/136067....
 
4.
Biran, A., Poria, Y., Oren, G. (2010). Sought experiences at (dark) heritage sites. Annals of Tourism Research, 38(3), 820-841. https://doi.org/10.1016/j.anna....
 
5.
Boateng, H., Okoe, A.F., Hinson, R.E. (2018). Dark tourism: Exploring tourist’s experience at the Cape Coat Castle, Ghana. Tourism Management Perspectives, 27, 104-110. https://doi.org/10.1016/j.tmp.....
 
6.
Bowman, M.S., Pezzullo, P.C. (2010). What’s so “Dark” about “Dark Tourism”?: Death, Tours, and Performance. Tourist Studies, 9(3), 187-202. https://doi.org/10.1177/146879....
 
7.
Hartmann, R. (2014). Dark tourism, thanatotourism, and dissonance in heritage tourism management: new directions in contemporary tourism research. Journal of Heritage Tourism, 9(2), 166-182. https://doi.org/10.1080/174387....
 
8.
Jafari, A., Taheri, B., vom Lehn, D. (2013). Cultural consumption, interactive sociality and the museum. Journal of Marketing Management, 29(15-16), 1729-1752. http://dx.doi.org/10.1080/0267....
 
9.
Kasprzyk, D. (2016). Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie - potencjał i oczekiwania. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 8, 34-48.
 
10.
Krisjanous, J. (2016). An exploratory multimodal discourse analysis of dark tourism websites: Communicating issues around contested sites. Journal of Destination Marketing& Management, 5, 341-350. http://dx.doi.org/10.1016/j.jd....
 
11.
Magee, R., Gilmore, A. (2015). Heritage site management: from dark tourism to transformative service experience? The Service Industries Journal, 35(15-16), 898-917. https://doi.org/10.1080/026420....
 
12.
Miles, W.F.S. (2002). Auschwitz: Museum Interpretation and Darker Tourism. Annals of Tourism Research, 29(4), 1175-1178, https://doi.org/10.1016/S0160-....
 
13.
Ramshaw, G. (2010). Living Heritage and the Sports Museum: Athletes, Legacy and the Olympic Hall of Fame and Museum, Canada Olympic Park. Journal of Sport & Tourism, 15(1), 45-70. https://doi.org/10.1080/147750....
 
14.
Rawecki, M. (2011). Auschwitz-Birkenau w kontekście miasta i gminy Oświęcim. Monografia Spotkanie z Zabytkiem, 3(V), 13-28.
 
15.
Schäfer, S. (2016). From Geisha girls to the Atomic Bomb Dome: Dark tourism and the formation of Hiroshima memory. Tourist Studies, 16(4), 351-366. https://doi.org/10.1177/146879....
 
16.
Stone, P.R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. Tourism, 54(2), 145-160.
 
17.
Tucker, H., Shelton, E.J., Bae, H. (2017). Post-disaster tourism: Towards a tourism of transition. Tourist studies, 17(3), 306-327. https://doi.org/10.1177/146879....
 
18.
Wielde Heidelberg, B.A. (2015). Managing ghosts: exploring local government involvement in dark tourism. Journal of Heritage Tourism, 10(1), 74-90. https://doi.org/10.1080/174387....
 
19.
Ziernicka-Wojtaszek, A., Bednarczyk, E. (2013). Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(II), 119-131.
 
20.
Varbanova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
21.
Yoshida, K., Bui, H.T., Lee, T.J. (2016). Does tourism illuminate the darkness of Hiroshima and Nagasaki? Journal of Destination Marketing& Management, 5, 333-340. http://dx.doi.org/10.1016/j.jd....
 
22.
Central Statistical Office. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
23.
The Ministry of Culture and National Heritage. Retrieved from: http://www.mkidn.gov.pl/pages/....
 
24.
Internet System of Legal Acts. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
25.
Memorial and Museum Auschwitz- Birkenau. Former German Nazi Concentration and Extermination Camp. Retrieved from: http://auschwitz.org/en/.
 
26.
State Museum at Majdanek. Retrieved from: http://www.majdanek.eu/pl.
 
27.
National Institute for Museums and Public Collections. Retrieved from: http://old.nimoz.pl/pl/dzialal....
 
28.
Welcome to the City of Oświęcim. Official Internet Service. Retrieved from: https://oswiecim.pl.
 
29.
English Oxford Living Dictionaries. Retrieved from: https://en.oxforddictionaries.....
 
30.
Business Dictionary. Retrieved from: http://www.businessdictionary.....
 
31.
Hotel Imperiale. Retrieved from: https://hotelimperiale.pl/.
 
32.
Kranz, T. Majdanek- poobozowe lieu de mémoire w przestrzeni miasta. Retrieved from: http://www.majdanek.eu/media/f....
 
33.
TTG Tourist News. Retrieved from: http://ttg.com.pl/turystyka-po....
 
34.
UNESCO World Heritage Convention. Retrieved from: https://whc.unesco.org/en/list....
 
35.
Voice of Oświęcim Land. Retrieved from: http://ock.org.pl/Glos-Ziemi-O....
 
36.
Lublinian Courier. Retrieved from: https://kurierlubelski.pl.
 
37.
Bartuś: Auschwitz Museum is not a barrier in Oświęcim developing. Retrieved from: https://www.dzieje.pl/aktualno....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top