ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA ANALIZY STRATEGICZNEJ W KSZTAŁTOWANIU UWARUNKOWAŃ I ZAKRESU WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Zarząd, AAD Artur Marek Dwojak, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Artur Marek Dwojak   

Zarząd, AAD Artur Marek Dwojak, Znajoma 20, 05-825, Kałęczyn, Polska
Data nadesłania: 08-03-2020
Data ostatniej rewizji: 10-05-2020
Data akceptacji: 12-05-2020
Data publikacji: 30-06-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):250–263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są wybrane przykłady narzędzi analizy systemowej i strategicznej, w odniesieniu do wpływu ich rezultatów na formy współdziałania pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Opracowanie ma na celu skłonienie do refleksji nad skutkami braku podejścia systemowego na oczekiwane efekty kooperacji, a przez to na zmniejszenie negatywnych doświadczeń wynikających z braku zrozumienia uwarunkowań wpływających na oczekiwane efekty. Materiały i metody: Publikacja ma charakter przeglądowy i oparta jest na interpretacji i syntezie dostępnej literatury przedmiotu. Wyniki: Autor sugeruje, że określone uwarunkowania począwszy od wpływu szerokiego otoczenia geopolitycznego, aktualnej polityki rządu, regulacji prawnych, kręgu kulturowego, etapu rozwoju rynku czy miejsca jakie partner zajmuje w łańcuchu produkcji, poprzez zwyczaje, procedury, procesy, normy wewnątrz organizacji, wpływają nie tylko na kulturę samej organizacji, ale także na jej opinię i wynik finansowy. Wnioski: Podkreślony został wpływ nowej „wirtualnej” strefy kontaktów gospodarczych jako kluczowego elementu analizy strategicznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (16)
1.
Clark, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner&Ska.
 
2.
Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php..., (dostęp: 10.02.2020).
 
3.
Gasparski, W. (1988). Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu: WN-T, Warszawa.
 
4.
Gaughan, P.A. (2010). Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, EBSCOhost resources. https://doi.org/10.1002/978111....
 
5.
Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 
6.
Gonzales-Meza, F. (2004). Designing IT Governance for a growth-oriented business environment, document no 350, MIT Sloan Center for Information Systems Research, Cambridge.
 
7.
Kotarbiński, T. (1968). Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna.
 
8.
Partha, I. (2005). State of Information and communication Technology Industry in India, sprawozdanie z badań G00126192, Gartner, Stanford.
 
9.
Porter, M.E. (1980). Competitive Advantage, New York: Free Press.
 
10.
Porter, M.E. (2000). Strategia Konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: PWE.
 
11.
Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 
12.
Ross, W., Weill, P., Robertson, D.C. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia, budowanie fundamentu w biznesie, Warszawa: Studio Emka.
 
13.
Skalik, J. (red.). (1992). Projektowanie organizacji instytucji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
14.
Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix, A tool for simulation analysis, Long Range Planning, 2(15), 54-66. https://doi.org/10.1016/0024-6....
 
15.
Wiśniewski, M., Boruc, J. (2018). Dochodowe Partnerstwo, Harvard Business Review Polska, 183. https://www.hbrp.pl/a/dochodow....
 
16.
Zieleniewski, J. (1969), Organizacja i Zarządzanie, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725