PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA OUTSOURCINGU W ROZWOJU REGIONALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
University of Life Sciences in Lublin / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Budzyńska   

M.A. Katarzyna Budzyńska, University of Life Sciences in Lublin, WydziaÏ Agrobioinżynierii, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland, Phone: +48 81 461-00-61 wew. 154
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):52–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw, aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku, decyduje się na przekazanie zewnętrznym firmom pewnych działów swojej działalności. Bardzo często outsourcing jest dla firmy decyzją strategiczną. Prawidłowo przeprowadzone działania outsourcingowe w znacznym stopniu może poprawić efektywność operacyjną przedsiębiorstwa, pozwala skupić się na kluczowych kompetencjach. Współpraca z takimi zewnętrznymi usługodawcami daje często możliwość korzystania z unikalnej wiedzy, technologii oraz kompetencji. Zadaniem artykułu jest określenie pojęcia outsourcingu, jego zalet i wad w zastosowaniu analizy w sektorze BPO/SSC w województwie lubelskim. W artykule przedstawiono wybrane przedsiębiorstwa działające w branży BPO/SSC w Lublinie. Miasto to ma szansę przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne z sektora BPO/SSC dzięki konkurencyjności kosztowej oraz stosunkowo wysokiej jakości zasobów ludzkich. Lublin powinien odpowiednio zbudować portfolio realizowanych inwestycji BPO/SSC, które będzie przyciągać nowych inwestorów w tym sektorze.
 
REFERENCJE (20)
1.
Colliers International, 10 upcoming BPO/SSC locations (2013), [sierpień 2013].
 
2.
Foltys J. (2012), Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny, UŚ, Katowice.
 
3.
Grudziewski W.M. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania. , Difin, Warszawa.
 
4.
Guzik R., Gwosdza K., Działka J. (2013), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.
 
5.
Heywood J.B. (2001), The outsourcing dilemma. The search for competitiveness., Pearson Education Limited, Wielka Brytania.
 
6.
http://www.lublin.eu [sierpień 2013].
 
7.
http://www.mg.gov.pl, Globalizacja gospodarki – wybrane cechy, [lipiec 2013].
 
8.
Kisperska-Maroń D., Świerczek A., Piniecki R. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw, UE w Katowicach.
 
9.
Kłos M. (2010), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
10.
Kopczyński T. (2010), Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa.
 
11.
Korzeniowski L.F. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 
12.
Manikowska J., BPO/SSC, http://www.paiz.gov.pl/ [Październik 2011].
 
13.
Michalska – Sabal A., Chrześcijanek A., Guzik E. (2013), Sektor usług biznesowych w Małopolsce. Stan i perspektywy rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 
14.
Outsourcing&More, BPO – czym jest Outsourcing Procesów Biznesowych (2012), Outsourcing&More, nr 1/(2), s. 53.
 
15.
Power M.J. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk., MT Biznes, Warszawa.
 
16.
Raport o perspektywach sektora BPO w Polsce (2008), Colliers International.
 
17.
Rothery B. (1998), Outsourcing, W: Lock D. (red.), The gower, Handbook of management, Gower Publishing Limited, Londyn, s. 149.
 
18.
Rybiński K. (2008), Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery. W: Szymaniak A., Globalizacja usług., Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnicto akademickie i profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa, s.172.
 
19.
Schniederjans M.J., Zuckweiler K.M., (2004), A quantitative approach to the outsourcing-insourcing decision in an international context, Management Decision, Vol. 42 Iss: 8, pp.974 – 986.
 
20.
Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725