ARTYKUŁ ORYGINALNY
KAPITAŁ SPOŁECZNY I SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE W KLASTRACH SEKTORA NAUK O ŻYCIU. ANALIZA WYBRANYCH STUDIÓW PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Economics, Kozminski University, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-09-2021
 
 
Data akceptacji: 06-09-2021
 
 
Data publikacji online: 30-09-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Runiewicz-Wardyn   

Economics, Kozminski University, Jagiellońska 59, 03-301, Warsaw, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(3):279-293
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
FINANSOWANIE
Badania zostały sfinansowane z grantu OPUS (UMO-2016/21/BHS4/02008) Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt: „Kapitał społeczny, innowacyjność i rozwój regionów. Analiza porównawcza klastrów branży biotechnologicznej”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Bochniarz, Z. (2020). Life Sciences Cluster in Seattle in Washington State. W: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital In the University-Based Innovation Ecosystems (s. 127-147). Warszawa: Poltext.
 
2.
Bochniarz, Z., Faoro, K. (2016). Role of Social Capital in Cluster and Regions’ Performance. W: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life: the case of Poland (s. 161-180). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. W: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (s. 241-258). New York.
 
4.
Bregenholt, S. (2020). The Valley of Life: The future starts now! www.cphpost.dk/?p=114512 (data dostępu: 7.06.2020).
 
5.
Broekel, T., Boschma, R. (2016). The cognitive and geographical structure of knowledge links and how they influence firms’ innovation performance. Regional Statistics, 6(2), 3–26. https://doi.org/10.15196/RS062....
 
6.
Burt, R.S. (2009). Network duality of social capital. W: V. Bartkus, J. Davis (red.), Social Capital: Reaching Out, Reaching In (s. 1-32). Cheltenman: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/978184....
 
7.
Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–121. https://doi.org/10.1086/228943.
 
8.
Fath, B., Fiedler, A., Sinkovics, N., Sinkovics, R.R., Sullivan-Taylor, B. (2021). International relationships and resilience of New Zealand SME exporters during COVID-19. Critical Perspectives on International Business, 17(2), 359–379. https://doi.org/10.1108/cpoib-....
 
9.
Feldman, M. (1999). The new economics of innovation, spillovers and agglomeration: A review of empirical studies. Economics of Innovation and New Technology, 8(1-2), 5–25. https://doi.org/10.1080/104385....
 
10.
Gannon, B., Roberts, J. (2020). Social capital: exploring the theory and empirical divide. Empirical Economics, 58, 899–919. https://doi.org/10.1007/s00181....
 
11.
Golejewska, A. (2018). Innovativeness of Enterprises in Poland in the Regional Context. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 29–44. https://doi.org/10.7341/201814....
 
12.
Granovetter, M. (1973). Strength Of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380. https://doi.org/10.1086/225469.
 
13.
Hauser, C., Tappeinerm, G., Walde, J. (2007). The Learning Regions: the Impact of Social Capital and Weak Ties on Innovation. Regional Studies, 41(1), 75–88. ttps://doi.org/10.1080/00343400600928368.
 
14.
Huber, F. (2009). Social Capital Of Economic Clusters: Towards A Network‐Based Conception of Social Resources. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, KNAG, 100(2), 160–170. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
15.
Janero, D.R. (2015). Positioning for Success in University-Industry Drug-Discovery Collaborations: Initiatives towards Effective Trans-Constituency Team Science. International Journal Drug Development & Research, 7, 60–64.
 
16.
Jensen, C.I, Tragardh, B. (2004). Narrating the Triple Helix concept in “weak” regions: lessons from Sweden. International Journal of Technology Management, 27(5), 513–530. https://doi.org/10.1504/IJTM.2....
 
17.
Kozierkiewicz, B. (2020). Life Sciences Clusters in Poland: Drivers, Structure and Challenges. W: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital In the University-Based Innovation Ecosystems In the Leading Life Sciences Clusters (s. 153-188). Warszawa: Poltext.
 
18.
Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A. et al. (2020). Startups in times of crisis–response to the COVID-19. Journal of Business Venturing Insights, 13, e00169. https://doi.org/10.1016/j.jbvi....
 
19.
Menzel, M.-P., Henn, S., Fornahl, D. (2010). Emerging Clusters: A Conceptual Overview, Chapters. W: D. Fornahl, S. Henn, M.P. Menzel (red.), Emerging Clusters (s. 239-265). UK: E. Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978184... https://doi.org/10.4337/978184....
 
20.
Ostergaard, C.R. (2009). Knowledge flows through social networks in a cluster: Comparing university and industry links. Structural Change and Economic Dynamics, 20(3), 196–210. https://doi.org/10.1016/j.stru....
 
21.
Porter, M. (2008). On Competition. Harvard Business Press.
 
22.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. https://doi.org/10.1145/358916....
 
23.
Rosenfeld, S. (2007). The Social Imperative of Clusters. W: M. Landabaso, R. Kuklinski, C. Roman (red.), Europe – Reflections on Social Capital, Innovation and Regional Development (s. 176-182). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu –National-Louis University.
 
24.
Runiewicz-Wardyn, M. (red.) (2020a). Social Capital In the University-Based Innovation Ecosystems In the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland. Warszawa: Poltext.
 
25.
Runiewicz-Wardyn, M. (2020b). The role proximity plays in university-driven social networks. The case of the US and EU life-science clusters. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(3), 167–196. https://doi.org/10.7341/202016....
 
26.
Sharma, M., Luthra, S., Joshi, S., Kumar, A. (2020). Developing a framework for enhancing survivability of sustainable supply chains during and post-COVID-19 pandemic. International Journal of Logistics Research and Applications, 1–21. https://doi.org/10.1080/136755....
 
27.
Su, Y., Hung, L. (2009). Spontaneous vs. policy-driven: The origin and evolution of the biotechnology cluster. Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 608–619. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
28.
Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Znak.
 
29.
Walukiewicz, S. (2007). Four Forms of Capital and Proximity, Working Paper 3. Warsaw: Systems Research Institute.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top