PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPECYFIKA MARKETINGU W KSZTAŁTOWANIU FUNKCJI TURYSTYCZNYCH OBSZARU TURYSTYCZNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Morska w Gdyni Gdynia Maritime University
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):18–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest próba przedstawienia roli marketingu w kształtowaniu funkcji turystycznej obszaru. Cechy obszaru, takie jak różnorodność podmiotów i ich celów, czy złożoność funkcji są podstawową determinantą rozwoju turystyki na danym terenie. Przyjęto założenie, że stosowanie marketingu i koordynacja działań marketingowych przez samorząd terytorialny, wpływają na kształt produktu turystycznego i wizerunek miejsca. Istnieją jednak ograniczenia w możliwościach prowadzenia przez samorząd wieloletniej ukierunkowanej koncepcji zarządzania marketingowego. Ograniczenia te wynikają głównie z przyczyn politycznych i kadencyjności władzy oraz z zatrudniania przez samorządy słabo wykwalifikowanych kadr na stanowiska związane z turystyką i marketingiem.
 
REFERENCJE (21)
1.
Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków, s. 14-15;.
 
2.
Ashworth G.J., Goodall B.C., (eds) (1990), Marketing Tourism Places, Routledge, London, s. 6;.
 
3.
Czornik M. (1998), Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-16;.
 
4.
Domański R. (1993), Zarys geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa;.
 
5.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 34-35;.
 
6.
Gaworecki W.W. (2000), Turystyka, PWE, Warszawa, s. 337;.
 
7.
Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 125;.
 
8.
Koszałka J. (2005), Marketing wewnętrzny W: M. Daszkowska (red), Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 42-60;.
 
9.
Kotler Ph. (1980), Marketing Menagment, Prentice Hall, Inc., Englewood –Cliffs, New Jersey, s. 19;.
 
10.
Kotler Ph (1994)., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa, s. 400;.
 
11.
Markowski T., Marszal T. (1998), Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej W: T. Marszal, M. Opałło (red.) Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Wyd. PAN KPZK, Warszawa, s. 133;.
 
12.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, s. 8 i dalsze;.
 
13.
Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa, s. 161;.
 
14.
Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa, s. 32-34, 212 i dalsze;.
 
15.
Nowakowska A. (1996), Marketing w turystyce W: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Wyd. Centrum Kształcenia kadr turystycznych w Krakowie, Kraków, s. 88;.
 
16.
Penc J. (2001), Strategiczny system zarządzania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa, s. 271 i dalsze;.
 
17.
Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 13 i dalsze, 123;.
 
18.
Szromnik A. (2004), Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów W: J. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 107-108;.
 
19.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania W: T. Domański (red.) Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 35;.
 
20.
Ustawa z 25 czerwca 1999 O Polskiej Organizacji Turystyczne z późn. zmianami (Dz. U. z 1999, Nr, poz. 689) (Dz. U. z 2001, Nr 22, poz. 249);.
 
21.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725