ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPOŁECZEŃSTWO A SKUTKI AKTYWNOŚCI WULKANICZNEJ NA WYBRANYCH WYSPACH
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria Wąsowska   

mgr Maria Wąsowska, Faculty of Geography and Regional Studies, The University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warsaw, Poland; phone: +48 22 552-06-31
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):85–97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wulkanizm niesie ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Ograniczenie tych drugich jest wprawdzie trudne, jednak zależnie od siły i częstotliwości zdarzeń oraz możliwości społeczeństw żyjących na tych terenach realne, a podejmowane przez nie działania zróżnicowane. Mimo ryzyka wiążącego się z zamieszkiwaniem regionów aktywnego wulkanizmu obszary te są gęsto zaludnione. Na terenach zagrożonych władze, wspierane przez naukowców, ponoszą odpowiedzialność za efektywne zarządzanie ryzykiem oraz przygotowanie planów ewakuacji, co pozwala na ograniczenie strat materialnych, czy uratowanie życia mieszkańców. Zatem czy i w jaki sposób społeczeństwa wyspiarskie zamieszkujące tereny bezpośrednio zagrożone aktywnością wulkaniczną mogą przeciwdziałać jej negatywnym skutkom? W artykule odniesiono się do erupcji znajdujących się na wyspach wulkanów: Mont Pelée (Martynika), Soufrière Hills (Montserrat), Pinatubo (Luzon), Helgafell (Heimaey), Ruapehu (Nowa Zelandia) i Santa Barbara (Terceira).
 
REFERENCJE (42)
1.
Auker M.R., Sparks R.S.J., Siebert L., Crosweller H.S. i Ewert J. (2013), A statistical analysis of the global historical fatalities record, Journal of Applied Volcanology, t. 2, z. 2,s. 1-24.
 
2.
Baran L. (2012), O doniosłości medycyny katastrof i ratunkowej w społeczeństwie ryzyka, Ostry dyżur, 2012, t. 5,z. 3-4, s. 31-35.
 
3.
Becker J., Smith R., Johnston D., Munro A. (2001), Effects of the 1995-1996 Ruapehu eruptions on communities in central North Island, New Zeland, and people’s perceptions of volcanic hazards after the event, Australian Journal of Disaster and trauma Studies, t. 1 http://trauma.massey.ac.nz/tra... (08.12.2013).
 
4.
Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T. (2009), S połeczności l okalne w obec z agrożeń p rzyrodniczych i klęsk ż ywiołowych, IGiGP UJ, Kraków.
 
5.
De Boer J.Z., Sanders D.Th. (2002), Volcanoes in Human History The Far-Reaching Effects of Major Eruptions, Princeton University Press, USA.
 
6.
Davis M.S., Ricci T., Mitchell L.M. (2005), Perceptions of Risk for Volcanic Hazards At Vesuvio and Etna, Italy, Australian Journal of Disaster and trauma Studies, t.1 http://trauma.massey.ac.nz/iss... (08.12.2013).
 
7.
Decker R.W., Decker B.B. (1991), Mountains of fire The nature of volcanoes, Cambridge University Press, USA.
 
8.
Domiey-Howes D., Minos-Minopoulos D. (2004), Perceptions of hazard and risk on Santorini, Journal of Volcanology and Geothermal Research t. 137, s. 285-310.
 
9.
Gaudru H. (2005), Overview of potential impact of eruptions on volcanic islands (Global approach for volcanic risk mitigation), European Volcanological Society, UNISDR scientific advisor for volcanic risk mitigation, http://www.preventionweb.net /files/5538_overviewpotentialimpact.pdf (14.04.2014).
 
10.
Gillard J.-C., Dibben C.J.L. (2008), Volcanic risk perception and beyond, Journal of Volcanology and Geothermal Research, t. 172, s. 163-169.
 
11.
Graniczny M., Mizerski W. (2009), Katastrofy przyrodnicze, WN PWN, Warszawa.
 
12.
Jędrusik M. (2005), Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, WUW, Warszawa.
 
13.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F. (2010), Geografia turystyczna świata Nowe trendy. Regiony turystyczne, WUW, Warszawa.
 
14.
Kundzewicz Z.W., Matczak P. (2010), Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi, Nauka nr 4, s. 77-86.
 
15.
Lisowski A. (1996), Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce, UW, Warszawa.
 
16.
Madeja Z. (2014), Warunki przystosowania się ludzi oraz ochrona osób i mienia podczas zarządzania kryzysem wynikającym z zagrożeń przyrodniczych, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koszalin, z. 3, s. 15-46.
 
17.
Marzocchi W., Newhall Ch., Woo G. (2012), The scientific management of volcanic crises, Journal of Volcanology and Geothermal Research 247-248, s. 181-189, http://www.globalvolcanomodel.... (11.04.2014).
 
18.
Maślankiewicz K. (1961), Wulkany, PWN, Warszawa.
 
19.
Paton D., Smith L., Johnston D.M. (2000), Volcanic Hazards: Risk Perception and preparedness, New Zealand Journal of Psychology, 29, 2, s. 86-91.
 
20.
Paton D., Johnston D., Bebbington M.S., Lai C.-D., Hughton B.F. (2001), Direct and vicarious experience of volcanic hazards: implication for risk perception and adjustment adoption, Australian Journal of Emergency Management 15, 4, s. 58-64.
 
21.
Philipson G., Sobradelo R., Gottsmann J. (2013), Global volcanic unrest in the 21st century: An analysis of the 1rst decade, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 264, s. 183-196.
 
22.
Rego I. E., Arroz A. M. (2012), Places of fear and attachment how Azoreans perceive seismic and volcanic risk, Global Journal of Community Psychology Practice, t. 3, z. 4, s. 1-9.
 
23.
Riezanov I.A. (1986), Wielkie katastrofy w historii Ziemi, PWN, Warszawa.
 
24.
Rucińska D. (2012), Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna, WGiSR UW, Warszawa.
 
25.
Scarth A. (1999), Vulcan’s fury: Man against the Volcano, New Haven, CT: Yale University Press, s. 132-167.
 
26.
UNDRO, Natural Disasters and Vulnerability Analysis – report of Expert Group Meeting 1979, Boston Public Library, http://archive.org/stream/natu... (27.04.2013).
 
27.
Wites T. (2009), Pheripherality of the Kuril Islands – a Development Barrier or a Development Factor?, Asia and Pacific Studies, 6, p. 81-95.
 
28.
 
29.
Volcanoes USGS http://volcanoes.usgs.gov/ash/... (17.03.2010).
 
30.
Learn the internet http://geography.learnontheint... (27.04.2010).
 
31.
Newsweek Polska http://www.newsweek.pl/artykul... (15.05.2010).
 
32.
Nauka w Polsce http://www.naukawpolsce.pap.pl... (20.12.2013).
 
33.
Iceland http://www.iceland.pl/artyk/03... (27.11.2013).
 
34.
Islandia http://www.islandia.org.pl/art... (27.11.2013).
 
35.
Volcano Smithsonian Institution http://www.volcano.si.edu/volc... (28.11.2013).
 
36.
Environment and Society http://www.environmentandsocie... (28.11.2013).
 
37.
 
38.
Lisbon trade www.lisbon.trade.gov.pl/plregi... (05.01.2014).
 
39.
 
40.
National Geographic www.national-geographic.pl/art... (20.04.2014).
 
41.
Jakarta Post www.jakartapost.com/news/2014/... (21.04.2014).
 
42.
MIAVITA www.miavita.brgm.fr (22.04.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725