PL EN
KOMUNIKATY O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKATY Z KONFERENCJI
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „E-GOSPODARKA, E-SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ” NAŁĘCZÓW 11–13 MAJA 2009 ROKU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):152–155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dniach 11–13 maja 2009 roku w Nałęczowie miała miejsce jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”. Organizatorami konferencji były: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Inauguracja konferencji miała miejsce w Pałacu Małachowskich, gdzie wysłuchano koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Naukowego, a jednocześnie pomysłodawca i inicjator konferencji prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki. W swoim wystąpieniu powitał uczestników konferencji, przedstawił zaproszonych gości a także nawiązał do tematyki i tradycji konferencji.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725