PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRONY INTERNETOWE JAKO INSTRUMENT W POZYCJONOWANIU KONKURENCYJNOŚCI GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie University of Life Sciences in Lublin
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):58–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono klasyfikację stron internetowych jakie posiadają gminy. Autor poszukuje zależności pomiędzy ich jakością (funkcjonalnością), a poziomem konkurencyjności jaki posiadały badane jednostki. Praca zawiera również propozycje informacji, które powinny być zawarte na stronach internetowych, aby zwiększyć jej atrakcyjność.
 
REFERENCJE (15)
1.
Adamowicz M.(2003), Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju W: M. Adamowicz (red.) Strategie rozwoju lokalnego, Wyd. SGGW, Warszawa, Tom I – Aspekty instytucjonalne;.
 
2.
Szromnik A.(2007), Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Kraków;.
 
3.
Widera Z.,(2007) „Od talerza do pełnego dutków spichlerza”. Kwaśnica jako element działań promocyjnych Żywiecczyzny W: K. Gajdka, Z. Widera, Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocji Regionów, Wyd. Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach, Katowice;.
 
4.
Dz.U.01.142.1591;.
 
5.
Dz. U. Nr 112, poz. 1198;.
 
6.
Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619;.
 
7.
Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806;.
 
8.
Dz. U. Nr 223, poz. 1458.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725