PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W ZACHOWANIACH MŁODYCH KONSUMENTÓW – STUDENTÓW WNET PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JPII W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Łęska   

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):119–129
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Uzasadnieniem wyboru tematu oraz podjęcia badań były luki informacyjne w zakresie zachowań młodych konsumentów w obszarze działań związanych ze środowiskiem. Materiały i metody: badaniach zastosowano celowy dobór próby z uwagi na kierunek i rok kształcenia oraz warstwowy - znana była struktura populacji oraz podział na warstwy wg określonych cech. Wykorzystano technikę ankiety audytoryjnej. Wyniki: Analizowanych studentów charakteryzuje wysoki poziom świadomości ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za nie jako konsumentów poinformowanych i pragmatycznych. Podejmują oni zachowania proekologiczne oraz jako konsumenci zaangażowani i ekologiczni tworzą pożądane wzorce zachowań konsumenckich. Wnioski: Analizowani studenci mają poczucie odpowiedzialności za otaczające ich środowisko zaś przekonanie o indywidualnym wpływie znajduje przełożenie w proekologicznych zachowaniach.
 
REFERENCJE (28)
1.
Agencja Odyseja Public Relations, Agencja badawcza Mobile Institute, Dom Mediowy Mexad (2014). Raport z badań.
 
2.
Albińska, E. (1999/2000). Społeczne aspekty relacji człowiek-przyroda w ocenie młodzieży Lubelszczyzny. Człowiek i Przyroda, 11-12, 73-92.
 
3.
Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923-928.
 
4.
Bayer Sp. z o.o. (2005). Badania świadomości ekologicznej Polaków.
 
5.
Bieniasz-Marek, A. (2004). Świadomość ekologiczna – czym jest i jak się kształtuje. Środowisko i Rozwój, X(2), 83-87.
 
6.
Bołtromiuk, A., Burger, T. (2008). Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Warszawa: InE.
 
7.
Burger, T. (2005). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Warszawa: Instytut Gospodarki i Przestrzeni Miejskiej.
 
8.
Fatyga, B. (2005). Pokolenie. W: J. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii: suplement (194-196).Warszawa: PWN.
 
9.
Firat, A.F., Schultz, C.J. (1997). From Segmentation to Fragmentation. European Journal of Marketing, 31(3-4), 183-207. https://doi.org/10.1108/EUM000....
 
10.
Frątczak, J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolenje i nieszkolnej. Bydgoszcz: WSP.
 
11.
Garczewska, A., Garczewski, K., Jurewicz, A., Redo, J., Redo, M., Skorek, A., Świętoń, A. (2017). Wnioski z analizy wiedzy i postaw ekologicznych studentów na podstawie wyników badania - Współczesne problemy ekologiczne świata. W: A. Garczewska, Współczesne problemy ekologiczne świata. Wybrane zagadnienia (s. 166-199). Toruń: Kolegium Jagiellońskie -Toruńska Szkoła Wyższa.
 
12.
Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 114, 127-142.
 
13.
Harris, R. (2003). Corporate social responsibility and the consumer movement. Consumer Policy Review, 13(4),127-131.
 
14.
Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, V(2), 87-94.
 
15.
Huntley, R. (2006). The World According to Y: Inside the New Adult Generation. Crows Nest: Allen & Unwin.
 
16.
Kamińska, A. (2007). Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach nad społeczeństwem i kulturą – przegląd problematyki. Kultura i Historia, 11.
 
17.
Manheim, K. (1992/1993). Problemy pokoleń. Colloquia Communia, 1(12), 136-169.
 
18.
Moryń-Kucharczyk, E. (2016). Edukacja i świadomość ekologiczna studentów uczelni technicznych. Edukacja-Technika-Informatyka, 2(16), 264-271. https://doi.org/10.15584/eti.2....
 
19.
Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2, 47-51.
 
20.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy Ekorozwoju, I(1), 33-40.
 
21.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (2010). Wyczuj klimat.
 
22.
Rusak, P. (2013/2014). X,Y,Z: pokoleniowa bitwa biurowa. W: Rynek pracy. Przewodnik Pracodawcy (10-13). Warszawa: Grupa Pracuj Solution Sp. z o.o.
 
23.
Smyczek, S., Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowań konsumentów. Katowice: WSZMiJO.
 
24.
Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33-56.
 
25.
Świda-Zięba, H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. UW.
 
26.
TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2015). Raport z analizy badań świadomosci, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polce w latach 2009-2015.
 
27.
Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor, 49(2), 22-28.
 
28.
Wyka, K. (2010). Rozwój problemu pokolenia, Przegląd Socjologiczny, tom VII, z. 1–2, 1939. Przegląd Socjologiczny, 59(1), 103-136 .
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725