PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE OBLIGACJI KOMUNALNYCH W FINANSOWANIU REGIONALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sylwester Kozak   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):254–264
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono analizę wykorzystania obligacji komunalnych w finansowaniu działań rozwojowych samorządów w Polsce. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, Europejskiego Banku Centralnego, Głównego Urzędu Statystycznego i platformy CATALYST. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że poziom wykorzystania obligacji przez samorządy w Polsce jest niższy niż średnia UE. Przystąpienie Polski do UE i napływ funduszy strukturalnych znacznie zwiększyły zainteresowanie samorządów w wykorzystaniu obligacji w finansowaniu inwestycji, zwłaszcza w latach 2008-2010. Wnioski: Znaczna część środków z emisji obligacji komunalnych została przeznaczona na projekty rozwoju regionalnego, głównie w zakresie infrastruktury. W latach 2008-2012 wzrosła wartość nowo emitowanych obligacji komunalnych, jednak po tym okresie liczba i wartość nowych emisji znacząco spadła.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Adamiak, J. (2006). Wykorzystywanie długu komunalnego jako instrumentu polityki rozwojowej w samorządach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 426, 23-32.
 
2.
Adamiak, J. (2010). Rynek obligacji komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 22, 145–148.
 
3.
Adamiak, J., Kołosowska, B., Voss, G. (2012). Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia, XLVI (3), Sectio H, 101-109.
 
4.
Antkiewicz, S. (2009). Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
5.
Bitner, M. (2006). Finansowanie strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego – skąd przyszło, dokąd zmierza? Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 29-36.
 
6.
CSO (2014). Financial economy of local government units 2013. Warszawa: Central Statistical Office GUS.
 
7.
CSO (2018). Financial economy of local government units 2017. Warszawa: Central Statistical Office GUS.
 
8.
Davies-Slate, S., Newman, P. (2018). Partnerships for Private Transit Investment–The History and Practice of Private Transit Infrastructure with a Case Study in Perth, Australia. Urban Science, 2(3), 84-93. https://doi.org/10.20944/prepr....
 
9.
Duran-Fernandez, R., Santos, G. (2014). Road infrastructure spillovers on the manufacturing sector in Mexico. Research in Transportation Economics, 46, 17-29. https://doi.org/10.1016/j.retr....
 
10.
Inderst, G. (2013). Private Infrastructure Finance and Investment in Europe. European Investment Bank Working Papers No. 02. https://doi.org/10.2139/ssrn.2....
 
11.
Janeta, A. (2012). Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, s. 236-246.
 
12.
Kopańska, A. (2004). Rynek obligacji komunalnych w Polsce — czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju. Ekonomia, 16, 75-94.
 
13.
Kopańska, A. (2005). Wykorzystanie zjawiska exit & voice do poprawy funkcjonowania lokalnego sektora publicznego. Samorząd Terytorialny, 9, 50-59.
 
14.
Korolewska, M., MarchewkaBartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych (BAS), 4(28), 99-128.
 
15.
Kozak, S. (2015). Municipal bond as a supporting tool of regional economic development in Poland. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63), 87-96.
 
16.
Leigland, J. (1997). Accelerating Municipal Bond Market Development in Emerging Economies: An Assessment of Strategies and Progress. Public Budgeting and Finance, Summer, 57-79. https://doi.org/10.1111/1540-5....
 
17.
Lipszyc, J. (2012). Pieniądze na inwestycje z przyszłych przychodów. Obserwatorfinansowy.pl (Pobrane z: http://www.obserwatorfinansowy...).
 
18.
Martell, Ch., Guess, G. (2006). Development of Local Government Debt Financing Markets: Application of a Market-Based Framework. Public Budgeting and Finance, Spring, 88-119. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
19.
Misterek, W. (2009). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 
20.
NBP (2014). Development of the financial system in Poland in 2013. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
21.
NBP (2018). Development of the financial system in Poland in 2017. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
22.
Noel, M., Brzeski, J. (2006). Rynek obligacji samorządowych w Polsce – Stan, podstawowe problemy i największe wyzwania. Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 9-14.
 
23.
Sojeva, D. (2015). Economic and legal advantages to business financing through the issuance of bonds. Munich Personal RePEc Archive (Pobrane z: https://mpra.ub.uni-muenchen.d...).
 
24.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
25.
Święcicki, M. (2006). Rynek obligacji komunalnych z perspektywy organizatora emisji. Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 25-28.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725