ARTYKUŁ ORYGINALNY
TRENDY KONKURENCYJNOŚCI W HANDLU ROLNO-SPOŻYWCZYM KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Szent István University, Gödöllő, Hungary
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):5–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku krajów Grupy Wyszehradzkiej wywołało w ich międzynarodowym handlu rolno-spożywczym wiele nowych możliwości jak i trudności. Likwidacja ceł i innych barier skutkowała natychmiastowym wzrostem aktywności handlowej. Stopniowo wzrastająca intensywność obrotów handlowych ze starymi krajami członkowskimi UE była znacznie silniejsza w stosunku do krajów bliskiego sąsiedztwa i przebiegała szybciej. Proces ten ułatwił ekspansję obrotów dzięki swobodnemu przepływowi towarów na wspólnotowym jednolitym rynku, co sprawiło zarówno rezultat jak i sposób pogłębionej integracji. Celem pracy jest dokonanie przeglądu i ocena zmian w procesach handlowych w obrębie grupy krajów Wyszehradzkich po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód. Dodatkowo chodziło o wskazanie kluczowych kwestii dotyczących struktury produktowej obrotów oraz korzyści komparatywnych jakie przynosi zagraniczna wymiana towarami rolno-spożywczymi zwłaszcza dla Węgier.
 
REFERENCJE (12)
1.
Balassa B. (1965): Trade liberalisation and „revealed” comparative advantage. The Manchester School, Vol. 33. No. 2. 99–123. o;.
 
2.
Baranyai Zs. (2008): Productivity and profitability in European agriculture, especially in Hungary. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 10:(5) pp. 7-13;.
 
3.
EUROSTAT (2012): International Trade, EU27 Trade Since 1988 by HS2 database, http://epp.eurostat.ec.europa...., 2012.08.16;.
 
4.
Euvonal (2012): Az EU-ba történő áruszállításkor elég-e a szállítólevél vagy kell vámáru nyilatkozat is? http://www.euvonal.hu/index.ph... valasz _id=489, 2012.08.22;.
 
5.
Fertő I. (2003): A komparatív előnyök mérése. Statisztikai Szemle, 81/ 4, p. 309–327;.
 
6.
Fertő I. Hubbard L.I. (2005): Az agrárkereskedelem dinamikája – A csatlakozó országok esete Közgaz- dasági Szemle, LII. évf., 2005. január p. 24–38;.
 
7.
Halmai P. (2007): Az Európai Uniós agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Budapest 402;.
 
8.
Jámbor A., Török Á (2012): Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU-csatlakozás után, Statisztikai Szemle 2012 7-8 szám p. 632-651;.
 
9.
Kerner Zs. (2012): Így hagynak le minket a lengyelek, Index, http://index.hu/ gazdasag/vilag/2012/08/23/igy_hagynak _le_minket _a_lengyelek/ 2012.08.23;.
 
10.
Poór J. (2010): Érték- és áralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereskedelmének piacán Doktori értekezés, Pannon Egyetem Keszthely;.
 
11.
United Nations (2006): Standard International Trade Classification Statistical Papers Series M No. 34/Rev. 4 ST/ESA/STAT/SER.M/34/REV.4;.
 
12.
Takácsné György K., Takács I. (2012): Changes in cereal land use and production level in the European Union during the period 1999-2009, focusing on New Member States Studies In Agricultural Economics 114:(1) pp. 24-30.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725