ARTYKUŁ ORYGINALNY
TURKUSOWA FORMA ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH OPARTYCH NA WIEDZY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
2
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Fałda   

Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Data nadesłania: 06-09-2022
Data ostatniej rewizji: 29-09-2022
Data akceptacji: 05-10-2022
Data publikacji online: 29-03-2023
Data publikacji: 29-03-2023
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):51–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Sukces rynkowy organizacji opiera się na jej unikalnych cechach, które wyróżniają ją spośród konkurentów. Może być on wynikiem tak wielu czynników, jak wiele jest typów organizacji i realizowanych przez nie celów. Są wśród nich jednak pewne niezmienniki, do których należy m.in. przywództwo i związany z nim sposób zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania idei turkusowej formy zarządzania w organizacjach o silnym przywództwie opartych na wiedzy. Materiały i metody: Przedmiotem badań objęte z ostały podmioty lecznicze z grupy MSP. Jako technikę badawczą przyjęto wywiad bezpośredni i telefoniczny z osobą pełniącą rolę przywódczą w jednostce leczniczej. Wyniki i wnioski: Podjęta została próba weryfikacji tezy o możliwości synergii turkusowych idei i silnego przywództwa. Wykazano naturalną ewolucję modelu przywództwa, wynikającą z wchodzenia na rynek pracy pokolenia Y i Z, charakteryzującego się cechami zbieżnymi z turkusową koncepcją zarządzania.
 
REFERENCJE (27)
1.
Ackah, D. (2019). Models of Leadership and Teamwork: Adairs Action-Centred Leadership Model. Worldwide Journal of Multi-disciplinary Studies, 1(5), 1-06.
 
2.
Adair, J. (1984). Action Centred Leadership. London: McGraw-Hill.
 
3.
Adair, J. (1999). Być liderem. Warszawa: Medium.
 
4.
Armstrong, M. (2008). How to be an Even Better Manager. London and Philadelphia: Kogan Page.
 
5.
Avery, G. C. (2011). Understanding Leadership. Paradigms and Cases. SAGE Ltd. doi: https://doi. org/10.4135/9781446215487.
 
6.
Blikle, A. J. (2017). Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe (Rzecz o turkusowej samoorganizacji), Pobrane z: https://www.moznainaczej.com.p...% 9Bci_wydanie_II.pdf.
 
7.
Boissier, F., Rychkova, I., Zdravkovic, J. (2016). Extending Enterprise Modeling for Decentralized Organizations. Université Paris 1-Panthéon Sorbonne: Stockholm University. DOI: 10.13140/RG.2.2.35290.137.
 
8.
Bolisani, E., and Bratianu, C. (2018). The emergence of knowledge man-agement. In: Bolisani, E. and Bratianu, C. Emergent knowledge strategies: Strategic thinking in knowledge management ( pp. 2 3- 48). Cham: Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-60657-6_2. doi: https://doi. org/10.1007/978-3-319-60657-6_2.
 
9.
Feng Jing, F. and Avery G. C. (2008). Macquarie University, Missing Links In Understanding The Relationship Between Leadership And Organizational Performance. International Business&Economics Research Journal 7(5), 67-78. DOI: https://doi.org/10.19030/iber.....
 
10.
Gallacher, K.K. (1997). Supervision, mentoring, and coaching: Methods for supporting personnel development. In: P. J. Winton, J. A. McCollum, & C. Catlett (Eds.), Reforming personnel preparation in early intervention: Issues, models, and practical strategies. Baltimore: Brookes, 191-214.
 
11.
Griffin, R. (2008). Fundamentals of Management. Texas: A & M University.
 
12.
Holwek, J. (2018). Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią. Coaching Review, 1(10), 11-30. DOI: https://doi.org/10.7206/cr.208....
 
13.
Ingrama, T., Glod W. (2016). Talent management in healthcare organizations – qualitative research results. Procedia Economics and Finance, 39, 339-346. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-....
 
14.
Jack, R. (2018). Building Teal Organizations with Servant Leadership? I n: D . v an D ierendonck, K . P atterson, Practicing Servant Leadership Developments in Implementation, Palgrave, Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
15.
Kopertyńska, M. W. (2015). Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3695. Wrocław: Przegląd Prawa i Administracji CII, 253-261.
 
16.
Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. 1st ed. Brussels: Nelson Parker.
 
17.
Mullins, L. (2010). Management And Organisational Behaviour. 9th edn. Essex: Pearson Education Limited.
 
18.
Nikezic, S., and Nikezic, S. (2021). Leadership Characteristics as a Resolute Response to Global Risks-Theory and Research. Int’l J. Econ. & L. 31(10), 184-217.
 
19.
Northouse, P. G. (2010). Leadership. Theory and Practice. SAGE Publications, Inc.
 
20.
Powichrowska, B. (2018). Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu, Miscellanea. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 95-104.
 
21.
Rowe, W.G., Cannella Jr, A.A., Rankin, D., Gorman D. (2005), Leader succession and organizational performance: Integrating the common-sense, ritual scapegoating, and vicious-circle succession theories. The leadership quarterly 16(2), 197-219. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaq....
 
22.
Steiber, A., Alänge, S. (2016). The World Is Changing. In: S. &. B. Media, ed. The Silicon Valley Model: Management for Entrepreneurship. Switzerland: Springer international publishing, 1-17. DOI: https://doi. org/10.1007/978-3-319-24921-6_1.
 
23.
Sulich, A., Rutkowska, M. (2019). Between green and turquoise management styles. Management Sciences 24(4), 24-31.
 
24.
Tabaszewska-Zajbert, E., Sokołowska-Durkalec A. (2019). Towards a turquoise organization – personal change of employees and its socio-cultural barriers. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63(9), 200-210. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
25.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 
26.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24).
 
27.
Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations. Eight Edition. London: Pearson.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725