ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ NA SPOSÓB POZNANIA NAUKOWEGO W MARKETINGU
 
 
Więcej
Ukryj
1
doc. dr Jacek Kamiński, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Chair of Economics and Management, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jacek Kamiński   

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):5–19
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: W artykule podjęto problem związku nauki o marketingu z ekonomią instytucjonalną, a jego celem jest ukazanie wpływu ekonomii instytucjonalnej na sposób poznania naukowego w marketingu. Materiały i metody: Artykuł przygotowano na podstawie studiów literatury przedmiotu krajowej i zagranicznej, zwłaszcza publikacji z zakresu teorii marketingu. Metodologiczną kanwę prowadzonych w artykule rozważań stanowi metoda dedukcji wspomagana przez analizę opisową i porównawczą. Wyniki: Wpływ ekonomii instytucjonalnej na sposób poznania naukowego w marketingu skutkuje zainteresowaniem nauki o marketingu nie tylko przedsiębiorstwem, lecz również dążeniem do opisania czynników zewnętrznych (externalities) i kosztów społecznych związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, zrozumienia zachowań i struktury systemu marketingowego oraz reakcji instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki marketingowej państwa. Wnioski: Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie generalnego wniosku, że marketing i poświęcona mu nauka nie jest jednorodna pod względem epistemologicznym i wykazuje w tym zakresie wyraźny dualizm. Obejmuje wyrosły z zarządzania tradycyjny marketing oraz odwołujący się do ekonomii instytucjonalnej marketing wyższego poziomu.
 
REFERENCJE (45)
1.
Alderson W. (1957), Marketing Behavior and Executive Action. Irwin, Homewood IL.
 
2.
Alderson W. (1965), Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing. Irwin, Homewood, IL.
 
3.
Bartels R., Jenkins R.L. (1977), Macromarketing. Journal of Marketing, t. 41 nr 4, s. 17-20.
 
4.
Borland H., Lingreen A. (2012), Sustainability, Epistemology, Ecocentric, and Marketing Strategy. Ideology, Reality, and Vision. Journal of Business Ethics, t. 117, nr 1, s. 173-187.
 
5.
Breyer R.F. (1934), The Marketing Institution. McGraw-Hill, New York.
 
6.
Clark F.E. (1922), Principles of Marketing. Macmillan, New York.
 
7.
Clark F.E., Clark C.P. (1942), Principles of Marketing. Macmillan, New York.
 
8.
Dill W.R. (1958), Environment as an Influence on Managerial Activity. Administrative Science Quarterly, 2(4), s. 409-443.
 
9.
Dixon D.F. (2008), Consumer Sovereignty, Democracy and the Marketing Concept: A Macromarketing Perspective, W: M. Tadajewski, D. Brownlie (eds.), Critical Marketing. Issues in Contemporary Marketing. John Wiley & Sons, West Sussex, s.67-83.
 
10.
Duddy E.A., Revzan D.A. (1953), Marketing: An Institutional Approach. McGraw-Hill, New York.
 
11.
Ely R.T. (1893), Outlines of Economics. Hunt and Eaton, New York.
 
12.
Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki. Ekonomista, nr 4, s. 457-474.
 
13.
Holloway R.J., Hancock R.S. (1964), The Environment of Marketing Behavior. Wiley, New York.
 
14.
Holloway R.J., Hancock R.S. (1968), Marketing in Changing Environment. Wiley, New York.
 
15.
Hunt S.D. (2015), Marketing Theory. Foundations, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory. Routledge, New York.
 
16.
Jones D.G., Monieson D.D. (1990), Early Development of the Philosophy of Marketing Thought. Journal of Marketing, 54 (January), s. 102-113.
 
17.
Kamiński J. (2009), Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu. Marketing i Rynek, nr 12, s. 2-8.
 
18.
Kamiński J. (2012a), Czym naprawdę jest makromarketing. Marketing i Rynek, nr 10, s. 2-9.
 
19.
Kamiński J. (2012b), O „Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu. Marketing i Rynek, nr 2, s. 2-9.
 
20.
Kamiński J. (2012c). Starożytne źródła myśli marketingowej. Rozprawy Społeczne, VI (2), s. 15-22.
 
21.
Kamiński J. (2015), Makromarketing jako część nauki o marketingu. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 13 (62), s. 40-52.
 
22.
Kamiński J. (2016a), Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej - cz. 1. Marketing i Rynek, nr 6, s. 2-12.
 
23.
Kamiński J. (2016b), Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej - cz. 2. Marketing i Rynek, nr 7, s. 6-16.
 
24.
Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa.
 
25.
Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
26.
Mcmillan J. (2002), Reinventing the Bazaar – A Natural History of Markets. W.W. Norton & Company, New York 2002.
 
27.
Meade W.K., Nason R.W. (1991), Toward a Unified Theory of Macromarketing: A Systems Theoretic Approach. Journal of Macromarketing, 11(2), s. 72-82.
 
28.
Mittelstaedt J.D., Killbourne W.E., Mittelstaedt R.A. (2006), Macromarketing as a Agorology: Macromarketing Theory and the Study of the Agora. Journal of Macromarketing, t. 26 nr 2, s. 131-142.
 
29.
Mittelstaedt R.A., Mittelstaedt J.D. (2004), Macromarketing Approaches to Consumer Behavior: A Review and Research Agenda. W: J.D. Mittelstaedt, S.J. Shapiro (eds.), Papers of the 29th Annual Macromarketing Seminar. Clemson Univerity and Simon Fraser University, Vancouver.
 
30.
Nason R.W., White P.D. (1981), The Vision of Charles C. Slater: Social Consequences of Marketing. Journal of Macromarketing, 1 (Fall), s. 4-18.
 
31.
Sagan A. (2012), Paradygmaty marketingu – próba syntezy. Marketing i Rynek, nr 11, s. 2-10.
 
32.
Scott R.A., Marks N.E. (1968), Marketing and Its Environment. Wadworth, Belmond, CA .
 
33.
Pirson M., Valey R.J. (2014), Introduction. W: R.J. Valey, M. Pirson, (eds.), Humanistic Marketing, Pelgrave Macmillan.
 
34.
Smith C.N., Drumwright M.E., Gentile M.C. (2010), The New Marketing Myopia. Journal of Public Policy & Marketing, 29 (Spring), s. 4-11.
 
35.
Shaw E.H., Jones D.G. (2005), A History of Schools of Marketing Thought. Marketing Theory, t. 5 nr 3, s. 239-281.
 
36.
Shaw E.H., Jones D.G., McLean P.A. (2010), The Early Schools of Marketing Thought, W: P. McLaren, M. Saren, B. Stern, M. Tadajewski (eds.), The Sage Handbook of Marketing Theory, Sage, Los Angeles, s. 27-41.
 
37.
Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
38.
Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
39.
Szumilak J. (2005), W sprawie naukowego statusu marketingu. Marketing i Rynek, nr 8, s. 2-7.
 
40.
Shultz C.J. (2007), Macromarketing, W: G.T. Gundlach, L.G. Block, W.L. Wilkie (eds.), „Explorations of Marketing in Society”, Thompson, Mason, OH.
 
41.
Vaile R., Grether E., Cox R. (1952), Marketing in the American Economy. Ronald Press Co., New York.
 
42.
Weber M. (1957), Sens wolnej od wartościowania socjologii i ekonomii, W: E. Nowakowska-Sołtan (red.), Problemy socjologii wiedzy. PWN, Warszawa.
 
43.
Webster F.E. Jr., Lusch R.F. (2013), Elevating Marketing: Marketing Is Dead! Long Live Marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 41, s. 396.
 
44.
Wilkie W.L., Moore E.S. (2003), Scholarly Research in Marketing: Exploring the „4 Eras” of Thought Development. Journal of Public Policy & Marketing, nr 22(2), s. 116-146.
 
45.
Zif J. (1980), A Managerial Approach to Macromarketing. Journal of Marketing, t. 44 (Winter), s. 36-45.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725