PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ REGIONÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian University of Technology
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):14–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy analizy źródeł pozyskiwania przewagi konkurencyjnej przez regiony. Analiza jest jednym z niezbędnych elementów tworzenia strategii rozwoju regionu, w tym także kreowania wizerunku danego obszaru. W warunkach gospodarki rynkowej wszelkie działania, również podejmowane przez samorządy lokalne, powinny opierać się na zasadach marketingu. Świadomość tego jest coraz bardziej powszechna, jak również widoczne są różnorodne działania podejmowane w tym zakresie. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu strategii rozwoju regionów w Polsce oraz zebranie informacji na temat źródeł przewag konkurencyjnych wskazanych w tych strategiach w kontekście podejmowania działań marketingowych, w tym tworzenia wizerunku jednostki terytorialnej.
 
REFERENCJE (27)
1.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, (2010), http://www.ibngr.edu.pl/index.....
 
2.
Czyż T. (2009), Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, http://igsegp.amu.edu.pl/spojn...;.
 
3.
Gardiner B., Martin R., Tyler P. (2004), Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies, 38, s. 9;.
 
4.
Kotler Ph. (1994), Marketing od A do Z. PWE, Warszawa, s. 75;.
 
5.
Makarski S., Kuźniar W. (2009), Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 47;.
 
6.
Markowski T. (2005), Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 219;.
 
7.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa;.
 
8.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), http://www.funduszestrukturaln...;.
 
9.
Piotrowska-Trybull M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń;.
 
10.
Rak L. (2005), Czynniki kreowania wizerunku region na przykładzie produktów regionalnych, w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), AE w Poznaniu, Poznań;.
 
11.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (2005), http://www.umwd.dolnyslask.pl/...;.
 
12.
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2005), http://www.kujawsko-pomorskie....;.
 
13.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (2005), http://www.lubelskie.pl/index....;.
 
14.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb... ;.
 
15.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego (2004), http://www.archiwum.lodzkie.pl...;.
 
16.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (2006), http://www.wrotamalopolski.pl/...;.
 
17.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2006), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb...;.
 
18.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego (2000), http://umwo.opole.pl/docs/stra... rozwojuwojewodztwaopolskiegonala.pdf;.
 
19.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego (2006), http://www.podkarpackie.pl/str...;.
 
20.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (2006), http://www.wrotapodlasia.pl/pl...;.
 
21.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (2005), http://www.woj-pomorskie.pl/do...;.
 
22.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (2010), http://www.slaskie.pl/zalaczni....
 
23.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (2006), http://www.rpo-swietokrzyskie....;.
 
24.
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego(2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb...;.
 
25.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (2005), http://www.wrpo.wielkopolskie....;.
 
26.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2005), http://www.kiph.com.pl/sgd/waz...;.
 
27.
Turok J. (2004), Cities, regions and competitiveness. Regional Studies, nr 38, s. 1070.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725