ORIGINAL ARTICLE
DIAGNOSING THE REASONS FOR ECONOMIC INACTIVITY IN THE POLISH POPULATION
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland.
 
 
Online publication date: 2020-03-31
 
 
Publication date: 2020-03-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Radziukiewicz   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland;
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):15-32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper deals with the issues of occupational activation of economically inactive persons. Its objective is to provide the reader with an outline of labour market problems and the situation of the economically inactive population*. Materials and methods: The analysis is based on the annual and quarterly Labour Force Survey (LFS) data provided by Statistics Poland, and data originating from the Local Data Bank. To facilitate a wider discussion, the statistical data presented in the article cover a multi-annual perspective. This information is supplemented with research results obtained by other authors. Results: The scale of economic inactivity in 2016-2019 is assessed on the basis of statistical data presented in tables and figures regarding economically inactive persons by the most common reason for inactivity. The analytical part of this paper features thematic blocks/detailed analyses of the demographic situation, the level and breakdown of economically inactive persons, and changes in their numbers that have taken place in recent years. Conclusions: The constantly declining working-age population, coupled with the low level of occupational activity in some age groups, should encourage decision-makers to design adequate labour market policies/programmes to support the occupational activity of Poles. Labour supply improvements should be sought mainly through the occupational activation of economically inactive persons and through extending the period of occupational activity.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (17)
1.
CBOS (2017). Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. Komunikat z badań, 67.
 
2.
CBOS (2019). Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków. Komunikat z badań, 51, Warszawa.
 
3.
Eurofound (2017), Estimating labour market slack in the European Union , Publications Office of the European Union,Luxembourg, www.eurofound.europa.eu/publications (dostęp 10.09.2019).
 
4.
GUS (2015). Wstępne wyniki Europejskiego Badania Zdrowia, Warszawa.
 
5.
GUS (2019). Popyt na pracę w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp 11.10.2019).
 
6.
GUS (2019). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa.
 
7.
GUS (2019). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa.
 
8.
MRPiPS (2019). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Warszawa.
 
9.
Niewiadomska, A. (2013). Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce. Nauki Społeczne. Social Sciences, 2(8), 103-116.
 
10.
Raport (2016). Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 
11.
Sowa A. (2018). Ile kosztuje niepełnosprawność, Polityka 21, s.12.
 
12.
Styk, K. (2019). Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji oprawach osób niepełnosprawnych, http://wrzos.org.pl/download/o... (dostęp 30.11.2019).
 
13.
Szarfenberg, R. (2018). Pięćset minus, Polityka, 21.
 
14.
Witkowski, P. (2017). Szarfenberg: 500+ promuje tradycyjną rodzinę, dochód podstawowy jej zagraża. Krytyka Polityczna, http://krytykapolityczna.pl/go... (dostęp 20.10.2019).
 
15.
WUP (2016), Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Gdańsk.
 
16.
ZUS (2018). Zakład Ubezpieczeń w liczbach, Warszawa, https://www.zus.pl/documents/1... (dostęp 20.09.2019).
 
17.
ZUS (2019). Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2018 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top