ORIGINAL ARTICLE
THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF PUBLIC HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
 
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland.
 
 
Online publication date: 2020-03-31
 
 
Publication date: 2020-03-31
 
 
Corresponding author
Mariusz Pyra   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):115-125
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper aims to assess the operational efficiency of public higher vocational schools in the Lublin Region. Materials and methods: The assessment was based on the non-parametric method of data envelopment analysis (DEA) using the standard CCR-O model. Results: In most of the analysed models (E, N, O series), the public higher vocational schools in the Lublin Region were found to have improved their efficiency in 2019 relative to 2017. Conclusions: E-series models are very susceptible to changes, both in terms of inputs and effects. This gives the possibility of a significant impact on the increase in the assessment of the effectiveness of investigated units DMUs. N-series models demonstrate the importance of aggregation and quality of source data for the results of performance assessment. Class O models justify the need to look for and compare the use of other DEA model variants in the study of the effectiveness of public higher vocational schools.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
by iThenticate
 
REFERENCES (22)
1.
Avkiran, K.N. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35(1), 57-80. https://doi.org/10.1016/S0038-....
 
2.
Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092. https://doi.org/10.1287/mnsc.3....
 
3.
Baran, J. (2012). Zastosowanie metody DEA do badania efektywności portów. Logistyka, 4, 21-30.
 
4.
Bonaccorsi, A. (2014). Knowledge, diversity and performance in European higher education. A Changing landscape, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978178....
 
5.
Celik, O., Ecer, A. (2009). Efficiency in accounting education: Evidence form Turkish universities. Critical Perspectives on Accounting, 20(5), 614-634. https://doi.org/10.1016/j.cpa.....
 
6.
Charnes, W. W., Cooper, A., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444. https://doi.org/10.1016/0377-2....
 
7.
Domagała, A. (2009). Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 
8.
Drucker, P.F. (2009). Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes.
 
9.
Dudycz, T. (2012). Wstęp. W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (s. 11). Wrocław: Prace Naukowe UE, 261.
 
10.
Grzesiak, S., Wyrozębska, A. (2014). Wykorzystanie metody DEA (analizy obwiedni danych) do oceny efektywności technicznej oddziałów szpitalnych. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(2), 253-272.
 
11.
Guzik, B. (2009a). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania operacyjne i decyzje, 1, 65.Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 
12.
Guzik, B. (2009b). Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit. Roczniki Ekonomiczne, 2, 75-92. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.
 
13.
Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 
14.
Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1992). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 
15.
Kozuń-Cieślak, G. (2013). Efektywność – rozważania nad istotą i typologią. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 4, 14-15. https://doi.org/10.33119/KKESS....
 
16.
Ray, S.C., Mukherjee, K. (1998). Quantity, quality, and efficiency for a partially super-additive cost function: Connecticut public schools revisited. Journal of Productivity Analysis, (10), 47-62. https://doi.org/10.1023/A:1018....
 
17.
Pietrzak, P., Brzezicki, Ł. (2017). Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej. Edukacja, 3(142), 83-93. https://doi.org/10.24131/3724.....
 
18.
Pietrzak, P., Gołaś, M. (2018). Efektywność i skuteczność kształcenia akademickiego na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 122, 17-28. https://doi.org/10.22630/EIOGZ....
 
19.
Ruggiero, J., Vitaliano, D.F. (1999). Assessing the efficiency of public schools using Data Envelopment Analysis and Frontier Regression. Contemporary Economic Policy, 17(3), 321-331. https://doi.org/10.1111/j.1465....
 
20.
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN, t.1.
 
21.
Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 
22.
Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce podejście nieparametryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top