ORIGINAL ARTICLE
SOME NOTES ON THE ASYMMETRY OF EMPIRICAL DISTRIBUTIONS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Mirosława Wesołowska-Janczarek   

prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):80-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper discusses different aspects of asymmetry of empirical distributions. An attempt was made to clarify the definition of such distributions and to identify some of the problems associated with commonly used skewness coefficients of As and γ and their interpretation and those yet requiring further research.
 
REFERENCES (7)
1.
Jóźwiak J., Podgórski J. (2012), Statystyka od podstaw, Wyd. VII, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa .
 
2.
Koronacki J., Mielniczuk J. (2001), Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
3.
Sobczyk M. (2010), Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa .
 
4.
Sobczyk M. (2005), Statystyka, Wyd. IV zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
5.
Sobczyk M. (2006), Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin .
 
6.
Starzyńska W. (2002), Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Zeliaś A.(2000), Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top