OTHERS
IS MARKETING A SCIENCE OR AN INSTRUMENTAL AND SOCIOTECHNICAL METHOD OF SHAPING THE ACTIVITIES OF MARKET, PUBLIC NON-MARKET AND POLITICAL ORGANISATIONS?
 
More details
Hide details
1
profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania
 
 
Submission date: 2023-05-06
 
 
Acceptance date: 2023-05-24
 
 
Online publication date: 2023-06-29
 
 
Publication date: 2023-06-29
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):330-347
 
JEL CLASSIFICATION CODES
B10
M31
 
 
REFERENCES (33)
1.
Altkom, J. (red.) (1993). Postawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 
2.
Boczar, K. (1959). Społeczno-gospodarcze podstawy obrotu towarowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 
3.
Cyrson, E. (2009). Koncepcja globalizacji rynków Theodora Levitta. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (377-395). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
4.
Czubała, A. (2009). Rola marketingu w realizacji społecznej i odpowiedzialności przedsiębiorstw.[w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (364-376). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
Czubała, A. (red.). (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 
6.
Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.
 
7.
Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (1992). Marketing. Warszawa: PWE.
 
8.
Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (1996). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 
9.
Głowacki R. (1982). Przedsiębiorstwo na rynku. Warszawa: PWE.
 
10.
Hodoly, A. (1961). Wstęp do badań rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 
11.
Iwankiewicz-Rak, B. (1997). Marketing organizacji niedochodowych: wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 
12.
Jasiński, A., Nowacki, A. (1998). Analiza rynku. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.
 
13.
Kamiński, J. (2009). Sto lat Harvard Business School – wkład w rozwój wczesnego marketingu. Marketing i Rynek, 12, 2-8.
 
14.
Kamiński, J. (2012). Czym jest naprawdę jest makromarketing? Marketing i Rynek, 10, 2-8.
 
15.
Kamiński, J. (2013). Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można dowiedzieć się z definicji marketingu. Marketing i Rynek, 7, 2-8.
 
16.
Kamiński, J. (2014). Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce? Marketing i Rynek, 6, 2-10.
 
17.
Kamiński, J. (2019). Macromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych. Warszawa: Wyd. PWE.
 
18.
Kolczyński, M. (red.). (2005) Marketing polityczny. Założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.
 
19.
Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner i Ska.
 
20.
Kotler, P. (2005). Dziesięć grzechów śmiertelnych marketingu. Warszawa: PWE.
 
21.
Krzyżewski, R. (1974). Marketing Research in the Condition of Devoloppement of Collective Consumption, [w:] The Chalenges Facing Marketing Research: How do Meet Tchem. (507-525). Hamburg: ESOMAR.
 
22.
Krzyżewski, R. (2009). Jaki marketing? [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (398- 405). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Krzyżewski, R. (2020). Marketing publiczny. Warszawa: Agencja Wydawnicza AGAR.
 
24.
Lis T. (2004). Co z tą Polską? Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 
25.
Misiąg, I. (2009). Dylematy współczesnego marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (406-417). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
26.
Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska M. (2015). Marketing. Koncepcje – strategia – trendy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
27.
Muszyński, J (1999). Marketing polityczny. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
 
28.
Rutkowski, I. (2009). Teoretyczne i praktyczne aspekty wiedzy o marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (418-427). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
29.
Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
30.
Styś, A. (2009). Oblicza i znaczenie marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (353-363). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
31.
Wiszniewski, E. (1977). Ekonomika konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
32.
Wrzosek, W. (2002) Spór o paradygmat marketingu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/ Szkoła Główna Handlowa, 24, 25-35.
 
33.
Wrzosek, W. (2009). Ewolucja mechanizmu konkurencji a marketing [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (343-352). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top