MOTOR CAPABILITIES OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DYSFUNCTIONS OF THE HEARING ORGAN ORIGINATING FROM AREAS OF EASTERN POLAND
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents results of investigations addressing the evaluation of motor capabilities of children and adolescents with dysfunctions of the hearing organ originating from areas of eastern Poland. Results collected depict, in some part, the current health status of the examined subjects, manifested in the effectiveness of the functioning of internal systems and organs. The study was diagnostic in character, and the research method applied was a diagnostic survey. It was conducted by means of a technique of participant observation based on a questionnaire and an interview questionnaire. The level of motor capability of the subjects was evaluated based on the International Physical Fitness Test. The survey enabled evaluating the general level of motor capabilities of the pupils examined. According to guidelines of the test, three levels of motor capabilities were adopted in the study, i.e. high, medium and low. Results obtained were compared with results of the nation-wide surveys conducted for children and adolescents. The protocol of the study was approved by the Bioethics Commission for Scientific Research at the Academy of Physical Education in Katowice (Resolution No. 3/2006 of the 27th of April 2006).
 
REFERENCES (23)
1.
Blume D. D.,Einige aktuelle Probleme des diagnostizierens koordinativer Fähigkeiten mit sportmotorischen Test. Theorie und Praxis der Körperkultur, nr 2.,1984.
 
2.
Celikovsky S.,Antropomotorika. Praha 1972.
 
3.
Czaplicki Z., Zabawy ruchowe w życiu dziecka. W: Z. Czaplicki (red.), Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki. Muzyka. PTP, Olsztyn 1995.
 
4.
Denisiuk L., Milicer H., Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS, Warszawa 1969.
 
5.
Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. Sport i Turystyka, Warszawa 1964.
 
6.
Grosser M., Sportmotorische Fähigkeiten die für das Erlernen und Zustandekommen sportlicher Bewegungen Grund legend sind In: Lehren im Sport. Ed. H. Digel. Reinbeck. Rowohlt 1983.
 
7.
Kasa J., Struktura pohybowych schopnosti. Trener, nr 8-9, 1983.
 
8.
Osiński W., Zagadnienia motoryczności człowieka. AWF, Poznań. Wydanie II popr. i uzupełnione. Skrypt nr 66, 1991.
 
9.
Osiński W., Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. Monografie AWF, Poznań, nr 310, 1994.
 
10.
Osiński W., Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.
 
11.
Pilch T. (1995): Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.
 
12.
Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S., Punktacja sprawności fizycznej młodzieży Polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Kryteria pomiaru wydolności organizmu Testem Coopera. Studia i Monografie AWF, Warszawa, nr 86, 2002.
 
13.
Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa 1981.
 
14.
Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna Polskiej młodzieży. Studia i Monografie. AWF, Warszawa, nr 98, 2003.
 
15.
Raczek J., Uwarunkowania rozwojowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. AWF, Katowice 1987.
 
16.
Raczek J., „Okresy krytyczne” w treningu sportowym dzieci i młodzieży. Sport Wyczynowy, nr 12, 1988.
 
17.
Raczek J., Teoria motoryczności (Antropomotoryka) w systemie nauk o kulturze fizycznej. Antropomotoryka, nr 1, 1989.
 
18.
Raczek J., Mynarski W. (1991): Z badań nad strukturą koordynacyjnych zdolności motorycznych. Antropomotoryka, nr 5.
 
19.
Ryguła I., Narzędzia analizy systemowej treningu sportowego. AWF, Katowice, 2001. Wydanie 2.
 
20.
Sankowski T., Cechy czy zdolności – rzecz o motoryczności. Sport Wyczynowy, nr 7-8, 1990.
 
21.
Szopa J., Uwarunkowania, przejawy i struktura motoryczności człowieka w świetle poglądów „Szkoły krakowskiej”. Antropomotoryka, nr 12-13, 1994.
 
22.
Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 
23.
Wolański N., Parizkowa J., Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. Sport i Turystyka. Warszawa 1976.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top